Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/352

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest342 NORDLANDS AMT. HeltZen skriver omkring l83O: «Kvinderne er almindelig iførte sine hjemvævede stoffe og er i sin daglige dragt mere behagelige at se til end i deres af bombasin gjorte stadsklæder.» Videre skriver HeltZen: «Den over det ganske Nordland bekjendte kofte er ogsaa almindelig her i sognet baade for mand- og kvindekjønnet. Denne bruges som en reisekjole. Den er dannet som en sæk, rynket til en høi krave ved halsen, der sluttes tæt til ved en klaf foran, der ved knapper fæstes til kraven. xErmerne er meget vide, ryn- kede til brede opslag for hænderne. Dens længde er almindelig til tyklæggen; den er hel rundt omkring og ser ud som en ved bunden afskaaren sæk. Denne drages af og paa over hovedet, blot ved at opknappe brystklaffen. Den hænger saaledes frit paa legemet og kan modtage en mængde vand, forinden det gaar igjennem. Den er desuden meget ledig at gaa og være i. Den er almindelig af mørkegraat vadmel; dog er denne farve, saavel- som paa klaffen og opslagene, forskjellig, og i denne forskjel er det, at sognene ofte adskiller sig fra hinanden. Ranens sogn har mørkegraat vadmel med blaa krave, klaf og opslag. Konerne bruger almindelig sorte buer med en pandepude over; dette er en pude gjort af fløiel eller silke, fyldt med dun, der er knyttet om hovedet.» Paa Bodø eller Hundholmen bar kvinderne i l845 en flad- trykt fløielshætte eller plydshætte, oftest brun, hvilken fra bag- hovedet stod op i veiret som en hatskygge. I det hele er klædedragten nu paa Helgeland, baade mænds og kvinders, lig byernes. Kvindernes kjoler er som oftest af hjemmevævet tøi, men de er skaarne som i byerne. En hel del nordlændingspiger besøger syskoler i Bergen eller Trondhjem, hvorpaa de nedsætter sig hjemme som dameskræddere. Nordlændingen er gjennemgaaende godt klædt. Mændene benytter meget vadmel eller andre solide stoffe, som især i de indre fjorddistrikter og dalførerne ofte er tilvirkede hjemme. Til hverdags bruges af kvinderne mest hjemmevirkede tøier, men til stads for det meste indførte tøier, som ofte er uvarige og daar- lige. I klædedragten raader adskillig luksus. Istedetfor støvler benyttes mange steder, saaledes i Junker- dalen, de finske komager med indlæg af sennegræs. Mændenes dragt bestaar nu iAnkenes af graat eller sort vadmel om vinteren, med en lodden skindhue paa hovedet. Sommerdragten er stoffes klæder med en hat eller klædesl1ue paa hovedet. Ung- gutterne har ofte kraver, slips og mans(-hetter. Kvindernes vinter- klæ(ler er almindelig af sort eller hjemmevævet graat stof til kjoler og forklæde af bomuldstøi, ul(ltørklæde paa hovedet. Om