Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/351

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BEFOLKNING. 34I mose og matmose, er tjenligere at bruges som surrogat for mel og meget bedre til dette brug end bark. Ved flere leiligheder har man baade i Norge og Sverige til- raadet at bruge renlav til brød i blanding med mel af en eller anden kornsort, men der mangler dog meget paa, at den til dette øiemed kan maale sig med den islandske lav. Brugen af barkebrød er gammel’i Norge. Det heder i et vers, maaske af 1Sighvat 1Skald, fra Svein Alfivasøns regjering: Alfiva’s old vil sikkert Ynglingen mindes længe, Da vi oksemad aade. Ja selv skav som bukke. KIædedragt. I l591 skriver S(-hørmebøl om klædedragten: «Om dagen at de roer ud, da haver de klæder giorde af barkede gedeskind og kalveskind. Disse klæder kalder de skind- stakker, dennem drage de paa over deres andre klæder, paa det år de kunde være fri for søen, saa at de skulle ikke blive igiennem vaade. Disse skindstakker staa omkring dennem af js ligesom andre harnisk, og snøret som de drager fisken med, saa tillige som det kommer af vandet, da er det stift ligesom en vaand eller kiep. Vanterne som de haver paa hænderne ere af js, ligesaa haarde som de vare af jern, saa at det er et stort Guds under, at de ikke fryse hænderne af sig, men her éx mange som fryser all deres hilsen og heIbred af sig.» Nordlændingerne har nu ingen særskilt nationaldragt. Den nordlandske kofte, som var nordlændingens eneste natio11alplag, har i senere tid ikke været i brug.“ Von Buch skriver i 1807 fra Herø om -“kirkefolket: «De gaar alle klædt paa en og samme maade, som i uniform, alle i jordbrune bluser, omtrent som bergmandskitler, men lukket paa alle sider undtagen paa brystet, hvor der paa begge sider af aabningen er smaa blaa border. De har store sjøman(ls- bukser over støvlerne og en rød, 11lden hue paa hovedet, og oven- paa den en fiIthat. Det er den karakteristiske dragt for Nord- lands fiskere, de bruger ikke den dragt i Trondhjem og heller ikke i Bergen og Kristiansand.» Søen Nilssen skriver i l8l6: «Mændene bar den sædvanlige nationaldragt for fiskende nord- lændinger: rundklippet haar, høi hat, vide langbukser, støvler, broget halstørklæde og en med blaa krave og opslag udstyret mørkegraa trøie, som slutter sig tæt om kroppen og rækker ned over hof- terne. Kvinderne bruger luer, omkring hvilken de binder et sort silketørklæde, tørklæde om halsen, trøie og kjole for det meste af kattun. De ældre kvinder bærer en slags hætte af sort tøi over hovedet, den rækker ned til skuldrene og knappes under hagen.»