Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/340

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


330 NORDLANDS AMT. sottens forekomst maa vistnok for en væsentlig del tilskrives denne levemaade. Fiskeriet ansees endnu for hovednæringen, og jordbruget forsømmes altfor meget. I den senere tid har dog enkelte ophørt at drive fiske og beskjæftiger sig udelukkende med jordbruget, da der er meget og godt dyrkningsland inden bygden. Til brød bruges iden senere tid mere og mere sigtet rugmel mod tidligere udelukkende samfængt. Brugen af fladbrød er taget meget af. Kaffe og smørrebrød, ofte sirupskage, bruges baade til forebit, til frokost og til non. Til middag kl. 12 er det Salt fisk og poteter, sild og poteter, poteter med salt, melkevelling, syrsuppe, grød og melk, grød med sirupsvand. Til kvelds- grød og melk eller fisk. Kl. 6 om morgenen spises i Ty.qf)ord brød og kaffe, til fro- kost kl. 8 smør og brød med melk eller the til eller melk og brød, mysost og hvidost, til middag kl. 12 fisk og poteter og brød (fladbrød af en blanding af rug og byg), suppe kogt af grynmel og vand, til nons smørrebrød med melk eller the, til kvelds hovedsagelig grød af vand og grynmel eller vand og pres- sede havregryn. Brødet er hovedsagelig rugbrød eller klappe- kage, bagt af rugmel, sigtet eller usigtet. I Ojolen er der i regelen fem maaltider: forbiten eller for- frokosten, et par brødskiver og kaffe, kl. 6; den egentlige fro- kost kl. 8 med brød og smør og ost, hvidost eller mysost, og lidt melkedrikke. Til middag kl. l2 bruges sild, enten kogt eller speget, og poteter med lidt fladbrød og bygmelssuppe med syre i, tildels ogsaa fisk istedenfor sild; saa drikkes eftermiddagskaffe. Non kl. 4 er som frokosten Aftensmaden kl. 8 er bygmels- eller grynmelSgrød tildels med smør i og sirup paa og tynd melk til. Onsdag og søndag bruges ofte til middag kjed og poteter og kjødsuppe. .4nk()nes gaar mere og mere over til at blive en jordbrugs- bygd, hvor en god avli11g og hjemmefisket er af vigtighed, efterat der i Narvik og de svenske grændsedistrikter er marked for land- mandsprodukter og fisk. I Lø(lingen drikkes morgenkaffe kl. 6, til frokost kl. 8 spises smør og brød, gjetost (hvid“og rød), dertil kaffe og melk. Til middag bruges poteter, sild, uer, sei, torsk, syrsuppe, laget af vand, mel og myse, undertiden, om høSten, kjød. Til nons kaffe, smør og brød, gjetost. Til kvelds byggrød af grovmalet byg samt melk. Brødet er tildels kage, som laves af grovmalet bygmel og vand og steges paa malmheller, den er ugjæret, dels fladbrød, som bages af en blanding af bygmel og rugmel, dels stompbrød, der bages af finsigtet rugmel. I Lofoten forsvinder de gamle traditionelle nordlandsretter, spegesild og sursuppe, mere og mere, og der nydes meget fersk