Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/339

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BEFOLKNING. 329 som regel daarlig fodret. Det er mest under Lofotfisket, man har fisk og da som regel helst ramsaltet; i denne tid er dog fersk lever og rogn en yndlingsret, som ofte nydes til overmaal. Kjed er en sjelden ret; har man noget slagt om hosten, lægges det i salttenden til brug om vinteren. Melk har man paa de fleste smaabrug kun om sommeren og udover hesten. Kaffe og melspiser (hovedsagelig sur stomp og vaffelkage) samt poteter er hovednæringen fra barndommen af, og maverne bliver daarlige Næsten overalt er der kogeovn i stuen, hvor al kogning af fede baade til folk og fæ foregaar. Naar der er sildefiske i Saltenfjor(len, lever befolkningen i Bodin rigelig, men naar der intet fiske er, bliver levemaaden ofte meget knap: kage, bred med kaffesurrogater eller med sirup blandet med vand til frokost, poteter med Salt til middag, atter kage med sirupsvand til nons, og til kvelds tynd velling. I SZý(’T’-S’f(l(l og Fauske bruges til forbite bred med kaffe eller sirup eller karvetl1e, til frokost melkesuppe eller smerrebred. Til middag Salt Sei, sild med poteter, fladbred og Suppe (grynsuppe eller melkesuppe). Til nons bruges bred og melk eller melke- r-ing, til kvelds gred, suppe, undertiden poteter med fisk. Fra Skjerstad heder (let, at -levemaaden blandt bønderne i den senere tid er blevet ringere; det meste af, hvad der kan afhændes af kjed, smer og æg, gaar hovedsagelig til Sulitelma kobberværk. Separator- og blaan1elk findes overalt, medens rømme- kolle om sommeren er forsvundet En mængde kjed sælges til Sulitelma kobberværk. I Saltdalens nedre del er kostl1oldet omtrent som i Skjerstad. Oppe i Jm:ker(lalen spiller melk, gred, fladbrod og spegemad hovedrollen. I ]iÏjerr-ingo drikkes kaffe med kavringer kl. 6, til frokost the og smerrebred, til middag fisk, ogsaa kjed og flesk med po- teter, til nons smerreb1-ed og melk, til kvel(ls grød og melk. Maaltiderne i Ledingen er: kaffe og Sxnerrebred kl. 5-6 morgen, frokost med samme kost eller med melk kl. 8, middag kl. 12 er almindelig fisk og saltet kjed, undertiden mellemmad som frokost-en, kl. 5 efterm. Til aftens kl. 8-9 bruges grød eller Fisk og sild. I Hammere distrikt er levemaaden tarvelig; fersk og ofte utilstrækkelig saltet fisk og sild er tilligemed grynmelsgred og hjemmebagt surt grovbred den dagligdagse næring. F1adbred gaar mere og mere af brug. F erskt kjed bruges næsten kun ved høitidelige anledningen Fra kreaturerne sættes ind om hesten og til udpaa vaaren, har de fleste ikke mere melk, end der til- trænges til kaffen, som bruges i stor mængde. Hele denne tid bruges sirupsvand til greden. Fordeielsessygdommenes og bleg-