Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/336

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


326 NORDLANDS AMT. forfalskninger er: brændte ærter, bønner og lupiner, rug og havareret hvede, forskjellige slags billige rødder, ekenødder, brændt okse- og hestelever, stenkulaske o. s. v. Alt dette, som er billigere end cikorien, farves med brunrødt, som endog til- sættes i den mængde, at det har udgjort op“ til 40 pct. af cikoriekaffens vægt. Først forfalsker kaffehandleren sin kaffe med cikorie, dernæst forfa1sker cikoriefabrikanten cikorien med brunrødt, og dettes fabrikant forfalsker endelig sin vare med pulveriseret mursten. Den, som bedrages mest, er det publikum, der i god tro kjøber alt dette som «Surrogat for kaffe». Om man fik fuldkommen ren cikorie, vilde heller ikke den tjene som erstatningsmiddel for kaffe, da cikorieroden ikke indeholder spor af det forfriskende stof, som findes i kaffen. Efter opgave fra det statistiske centralbureau, er i Norge indført følgende kvantiteter tørre cikorierødder, Samt lidt rødder af løvetand og runkelroer: 1880 4O0 96O kg., 1881 4232lO kg., 1882 383 28O kg., 1883 311700 kg., 1884 392 6OO kg. og 1885 512 59O kg. Den aarlige indførsel gaar op til en værdi af 100000--120 000 kr. Denne store kapital er bortkastet. De saakaldte kaffesurrogater, der understøttes af armod og uvide11hed, hviler paa et grovt selvbedrag, idet farve forveksles med indhold (SChi[beler). Det er vel ingen tvil om, at kostholdet i Nordland vilde være be(lre, om der istedetfor daarlig Stegt brød med margarin og istedetfor masser af slet kaffe, som de tyller i sig, anvendtes grød og melk, fisk og poteter, sild og poteter med fladbrød med hjemmebrygget øl. Grød og melk to gange om dagen, sild og poteter med fladbrød en gang og fisk og poteter en gang vil være en rigelig ernæring, der vil sætte en mand istand til at udholde de største anstrengelSer. Hjemmefisket vilde i meget høiere grad end nu være en stor hjælp for husholdning-e11, om det udnyttedes bedre. Sei, torsk, uer og anden fisk kan paa mange steder fiSkes med snøre nær boligerne i indelukket farvand, men dette fiskeri agtes ikke stort, da folk ikke gjerne reiser ud, medmindre de har haab om en stor fangst. Nogle oplysninger om de sædvanlige maaltider og om, hvad 1der spises som regel til de forskjellige maal, hidsættes: I Bindalen spises om morgenen et par stykker smørrebrod. Dette maal kl. 51Z2-6 kaldes «frubit» eller «frokostbit». Fro- kosten kl. 8 bestaar almindeligvis af smørrebrød og melk eller ogsaa kaffe eller sjeldnere the. Middag kl. 12 er hovedmaaltidet, som almindeligvis bestaar af fisk, sild eller kjød o. s. v., med suppe og poteter. Mellemmad, «non», kl. 4V2 er melk eller kaffe til smørrebrød. Til kveld kl. 8 er det almindeligvis grød. Ude ved kysten, som i Vega, gjælder det at forsyne huset med mel og poteter, siden beror det paa omstændighederne, hvad man