Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/335

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BEFOI.KNING. 325 Til sammenligning hidsættes sammensætningen af alminde- ligt kjed m. m.: .Eggehvi(lestof Fedt pct. pct. Oksekjød, middels fedt ..... 20.9 5.2 --«- magert ....... 20.8 1.5 -«-- almindeligt (15 pct. ben etc.) l6.7 8.3 Faarekjød .......... 17.1 5.7 Saltvandsfisk fordøies lettest, derefter kommer ferskvandsfisk, fug1, hare og lignende vildt, lammekjød, kalvekjød, oksekjød, faarekjød, svinekjød (flesk). Poteter avles som nævnt i Nordland tilstrækkelig til behovet; om der end kan være gaarde og herreder, hvor avlen af poteter er utilstrækkelig, saa kan amtet i det hele og store avle nok, og poteter er et daglig brugt næringsmiddel. Paa mange steder bestaar suppen til middag af en tarvelig tilberedt velling. Det var temmelig almindeligt, at denne velling blandedes med «syre», d. v. s. vaIle, der samledes og gjemtes paa smaa tønder. For at give denne «syresuppe» lidt friskere smag, brugte man tidligere i Saltdalen at blande den med den friske saft, som man om vaaren kan tappe af birken. Det er ovenfor sagt, at kostholdet i det hele er tilstrække- ligt i Nordland. Hvis man tog bedre vare paa fødemidlerne og stelte dem godt, vilde landet med lethed kunne ernære befolk- ningen der. Men det gaar ofte saa, at naar de fisker godt, lever de forholdsvis flot, medens det til andre tider, naar havets gaver- er sparsommere, er smaat med levemaaden, eller de lever slet. Efter et rigt sildefiske kan befolkningen i en egn ofte leve næsten overdaadig, men de samme folk kan ogsaa uden at klage leve kummerfu1dt: Sirup blandet med vand eller kaffe- snrrogater med daarlig Stegt brød, «kake», til frokost, middagen bestaar af poteter med Salt til, saa atter kake med sirupsvand, og til kveld tynd velling. „ Distriktslægerne oplyser stadig, at befolkningen lider af anæmi og kardialgi, og dette er en følge af levemaaden med daarlig Stegt brød, ramsaltet fisk, masser af slet kaffe, kogt paa surrogater, sirupsvan(l, ringe tilgang paa melk, da kjørene ofte staar borte, eller melken sælges til meierierne. Den saakaldte «cikoriekaffe» er en hollandsk opfindelse, som er over 10O aar gammel, og den bestaar af tørrede rødder, ind- ført fra udlandet. Desuden indføres ogsaa lidt rødder af løve- tand og runkelroer. Forfalskninger af alle slags drives i andre lande med eikoriekaffe. Den mængde cikorie, som indføres, bruges til fo1-falskning af kaffe. De for eikorien igjen brugelige