Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/326

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


3l6 NORDLANDS AM’I’. saaledes blev i 1897 af 85 7OO mand 7221 sygebehandlede eller 20.2 pct., i 190O var der af 25 50O mand 5014 sygebehandlede eller l9.6 pct. og i 1906 af 22 200 mand 5258 eller 23.7 pct. sygebehandlede. Dette synes at tyde paa stor sygelighed, men sagen er den, at fiskerne (ikke fartøisfolkene) behandles paa bekostning af me- (licinalfondet; de har fri læge, men ikke fri medioin. En hel del behandlede tilfælde er forholdsvis ubetydelige, som værkefingre, saar, bylder, stød o. s. v. Større ondartede epidemier har der ikke været ved Lofot- fisket i senere aar. Epidemiske sygdomme, som optræder ved fisket med flere eller færre tilfælde, er: Tyfoidfeber, simpel feber, blodgang, rosen, kusma, akute katarrher i aandedrætsorganerne, katarrhalsk angina, influenZa, krupøs lungebetændelse, pleurit, gigt- feber og akut diarrhoe. Levemaade Og karakter. Julen og de første dage efter nytaar er l1viletid, og efter trettendagen begynder arbeidsaaret. Nordlændingen er baade jordbruger og fisker. Mange kyst- boere ligger paa flske aaret rundt med undtagelse af nogle sommer- uger; de i fjordene deltager ofte kun i Lofotfisket om vinteren, og de yngre ogsaa i Finmarksfisket om vaaren og fedsildfisket om høsten. Sommerfisket drives af en stor del af kystboerne i værene langs kysten. Over jul ruster man sig til Lofotfisket. Baadene og red- skaberne bliver efterseede allerede om høsten og vinteren. De inderste fjerde kan fryse til, og de, som bor der, har undertiden sine lofotbaade længer ude i fjorden, hvor der altid er aabent vand. Der, hvor baadene staar i nøst, samles mandskaberne, naar baadene skal sættes paa sjøen, rigges og lastes. Kvind- folkene gjør klæderne istand til Lofotfolket. I løbet af januar er lofotflaaden færdig til afreise. En B-4 baade pleier gjerne at slaa følge for at være hinanden til nytte, om noget skulde indtræffe paa veien. I ødistrikterne reiser omtrent enhver voksen mand paa Lofot- fiske; det er bare overaaringer, kvinder og børn, som er hjemme; i fjordene og dalene reiste ogsaa saa godt som alle paa Lofot- fiske, men deltagelsen herfra er nu ikke saa stor som før, idet der falder andet arbeide, paa jordbruget, ved bergværker og mere fiske paa hjemmeværene. Kvinder-ne maa i vintermaane(lerne, medens mændene er borte paa fiske, udføre det arbeide, som kan forefalde paa gaarden, ikke alene i fjøset, men ogsaa terskning og maling udfører de, om det er nødvendigt Mændene har hugget og kjørt sammen ved og tømmer i skogen, medens de var hjemme; kvinderne kjører