Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/327

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BEFOLKNING. - 31 7 det ofte hjem paa vinterføre, og hvor jorderne er bakkede eller myrlændte, saa der ikke kan kjøres paa sommerføret, kjører de ogsaa ud gjødselen om vinteren. Det kan nok hænde, at de ogsaa maa i “tangfjæren» og «skavskogen» for at hente foder sammen med halvvoksne gutter eller gamle «kaller». Med april kommer trækfuglene og fiskerne tilbage og det stunder mod vaar. De første lofotfiskere kommer i april, finmarks- fiskerne først i slutningen af mai. Baadene skal 1osses og rengjøres, fiskeredskaberne opbevares, varerne, de har med hjem, bringes i sikkerhed paa sjøboden, og tøiet bringes til gaards. Naar man kommer fra Lofoten, begynder især de ældre paa gaarden, som da bliver hjemme, med tjærebrædning og reparation af baade og børnskab. Baadene trækkes paa land og tjæres, hvorefter de tørres i solen. Alt i baaden tjærebrædes -- undtagen siddepladsene paa tofter og beter - øsekar og taugværk, tiljer og styre. Seil og garn og tyndere taugsorter barkes i laag af birkebark, hvorpaa de hænges op paa hjelden til tørring. Naar otringerne skal trækkes paa land for at tjærebrædes, behøves hjælp. Naboerne hjælper, og det er ikke skik at betale for det. Efter arbeidet bydes de til gaards, hvor de trakteres med kaffe. Tiden til Vaaronnen er ikke lang, og der er adskilligt arbeide at udføre. Formangel er ikke sjelden, og saa faar de hjemkomne fiskere altid nok at gjøre. Gaardsredskaberne skal være i orden, til onnen begynder, lidt tang faar man kjøre op paa agrene, hvis der ikke er tilstrækkelig anden gjødsel. Vaaronnen begynder paa Helgeland omkring den 1Ode mai og varer da en uge eller to. Man pløier det meste om høsten, om vaaren harver man agrene, før man saar, og harver paany. Nogen tid tager sætningen af poteter; af dem bruges en mængde i enhver hushold- ning, maaske mere end ellers i 1andet. I almindelighed er vaar- onnen færdig i Helgeland den 20de mai, undertiden ikke før i juni. Sommeren er kort i Nordland, og høsten er lidet at stole paa. Det er ikke sjelden, at der kommer et sneveir, saa agrene ligger hvide, efterat de er tilsaaede. e Sommeren kan være drivende varm, saa det vokser hurtig. I almindelige somre er bygget modent i midten af august, havren lidt senere, og poteterne tages i sidste halvdel af september. Til «mikeli» maa al avling være i hus, thi siden kan man vente sne og frost. Efterat finmarksfiskerne i slutten af mai er vendt tilbage, er bygdens hele arbeidsstyrke hjemme. I tiden mellem vaar- onnen og høonnen udføres arbeider som reparationer af huse eller 11ybygning paa gaarden. t Endel fører favneved eller andet trævirke til ødistrikterne c