Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/322

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


3l2 NORDLANDS AMT. Dødsj’ald af taber-kulose i pro(-enter af anmeldte dødsj’ald. Amtet Byer-ne. s I LmZgg§:trik“ Riget 1898. . . 15J l4J 15A 17m l899; . . . 17Æ 24æ 17n I6m l900. . . . 16s 2Om 16m 17x 190l. . . . ]4A 22æ I4æ 15m l902. . . . 16m 26n 15m 16A l903 ....... 15m 15m 1Öm 16A l904 ....... 16m 16m l6x I6m Tuberkulose er, som tallene viser, udbredt i Nordland om- trent som gjemmemsnitlig i riget. Det samlede antal af tuber- kuløse syge var i 1904 976, dødsfaldenes antal 224. Kontrollen med de tuberkuløse syge falder nu ofte 1et, dels paa grund af den noget overdrevne smittefrygt, dels fordi man ofte søger læge af ængstelse for sygdommen. Sygdommen var i 1904 i tiltagen, men før tuberkuloseloven kom, havde man lidet greie paa, hvor mange angrebne der fandtes; efterat anmeldelse er paabudt, vil man naa til at faa denne kundskab om antallet. En af smittekilderne er de tilfælde, der skju1er sig under benævnelSen kronisk bronkit, astma etc. hos gamle folk; medens de smittede unge dør af den hurtig forløbende sygdom, ved- bliver de gamle at leve og smitte omkring sig. Virkningen af den gjennemførte behandling ved Sanatorierne har været, at man har lært renslighed og forsigtighed med smittefø1-ende sekreter. Klimatet ved Sulitelma værk, grubedriften og rostrøgen pas- ser daarlig for mange af de indfødte, og det er ikke saa sjelden, at folk daterer sin tuberkulose fra opholdet deroppe, hvor de har faaet en strerg forkjølelse, som de ikke senere er blevet kvit. Ganske vist er Stedet ikke passende for folk, som har anlæg for tæring. Antallet af spedalsk(1 har været i aftagende i den sidste menneske-alder. Antallet af spedalske i riget og i Nordlands amt har udgjort: I riget I Nordlands amt. l856 2858 273 1875 I 752 207 1885 l 195 172 189O 960 149 l895 688 111 19OO 577 93 1905 474 81