Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/321

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BEFOLKNING. l Over-skud af fedte. Amtet Riget l9Ol . . . 2676 100:43.0 100:50.3 l902 . . 2 623 100 : 43.6 l0O : 47.7 l903 . . 2575 lOO:46.7 l0O:51.5 l904 . . . 1953 l0O : 39.6 lOO: 50.8 De hyppigste dødsaarsager var .-

Dedsaarsager. lå 1s9s. l 1899. U 19oo. 1901. g 1902. 1903 19o4 ro in g i g W alt mgA:r; m . in l m g îl 1 Alderdomssvaghed . . 22o 2v1 i 284 J sov 3oo 3os Lungetuberkulose . . .l 193 261 g 236 208 i 249 al 244 K1-ætt (cancer og sarkom).å 104 114 114 103 105 Z 1]7 Akute katarrher i aande- W ï l drætso1-ganen-ne .... 84 83 67 l 55 g 95 g 122 Tuberkulose udenfor lun- l l l n 1 gerne ........ ð 80 111 g 73 74 fy 78 Lungebetændelse .... l 68 42 ] 56 g 72 Î 69 Kighoste .... . W 43 36 l f Medfodt Svaghed . . W 38 -59 55 l 55 ly öö ] Hjernes1ag ..... 4ö 61 ð8 ] 53 l 68 l Kronisk b1-onkit etc. . . W 38 50 i “ N 39 1 Brights nyresygdom . . eg 44 4(3 ] 43 l Mave- og tar-mkatarrh . C i p l Organisk hjerteSygdom .’ 36 39 39 : 4:3 W Ak111; (1î11xP110c .... M e G se 1 Z Af epidemiske sygdomme optræder nu og da: Tyfo1dfeber, skarlagensfeber, mæslinger, difteri, rosen, kighoste, akute katarrher iaandedrætsorganerne, influenZa, lunge“betændelse, pleurit, gigt- feber, akut diarrhoe (kolerine). Tyfoidfeber var der i Rombaksbotn i 1901. Den store Sygelighed i begyndelsen af februar antoges først for influenZa, men det bragtes snart paa det rene, at sygdommen var tyfoid- feber. Der oprettedes midlertidigt laZaret i Hundalen, egen epidemilæge ansattes, og de syge isoleredes saavidt muligt. I Narvik og Omegn havde der allerede fra aarets begyndelse her- sket en epidemi, som derfra overførtes til Rombaksbotn. Ogsaa ved Narvik oprettedes et laZaret. Smitten udbredte sig med drikkeva1idet, og da forholdsregler blev truffet derimod, lykkedes det at begrændse epidemien. Tyfoidfeber optræder af og til un- der Lofotfisket. O Kusma var i 190O meget J1dbredt. Sygdommen forekom epidemisk, fornemmelig i Ledingen, og der var antagelig ialt mellem 4 og 50O tilfælde. Under Lofotfisket var ikke faa fiskere angrebne; sygdommen var haardnakket og la11gvarig.