Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/320

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


3I0 NORDLANDS AMT. til den tilstedværende folkemængde i amtet og riget pr. 1000O indvaanere : Blinde . . . Døvstumme . Aandssvage . Sindssyge . “Sindssvage ialt Blinde, døvstumme og sindssvage personer den 3dje decem- ber 19OO var ifølge opgaverne: I riget : I amtet. . 8.03 . 7.00 . l6.93 . l0.02 . 26.95 I riget 8.46 7.95 20.52 26.-54 47.06 Blinde: 1018 mænd og 861 kvinder, tilsammen 1879. Døvstumme: 957 mænd og 810 kvinder, tilsammen 1767. Aandssvage: 2416 mænd og 2 143 kvinder, tilsammen 4559. Sindssyge: 2848 mænd og 3049 kvinder, tilsammen 5897. Sindssyge ialt: 5264 mænd og 5]92 kvinder, tilsammen 10456. I Nordlands amt var tilstede: Blinde: 67 mænd og 54 kvinder, tilsammen 121. Døvstumme: 66 mænd og 39 kvinder, tilsammen 105. Aandssvage: 155 mænd og 10O kvinder, tilsammen 255. Sindssyge: 70 mænd og 8l kvinder, tilsammen l5l. Tilsammen 406 abnorme, hvoraf 225 mænd og 181 kvinden Sundhe(lStiI8ta11(I. I Nordlands amt har dødeligheden pr. 1000 levende udgjort: 1898 1899 19O0 . . . 190l 1902 . . . l903 l904 S Bygder-11(-. 13.3 14.2 13.3 l3.2 l3.0 14.6 l2.3 Byer-ne. Amtet l5.3 13;4 16.6 14.3 12.0 13.2 14.0 13.4 16.8 13.2 14.0 14.6 12.4 12.3 Riget 15.3 16.9 ]5.9 14.9 13.9 l4.8 l4.3 Antallet af fø(lte og døde er tidligere angivet (bind II, pag. 293). Dodeligheden sees at være noget mindre i dette amt end i riget i gjennemsnit, og det ikke saa meget mindre. Forholdet mellem j“ødtP og døde er i dette amt gunstigere end ellers i riget : Over-skud af fo(lte. Amtet Riget 1898 . . 2 533 1O() : 43.7 1(l0 : 50.4 l899 . . 2 824 1()0 : 43.() 1OO : 55.1 l9O() . . 2 642 10O : 42.9 l0O: 52.8