Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/319

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BEFo1.KN1NG. 309 Af døvstumme var ved tællingen i 1900 i bygderne 97 og i Bodø 8, tilsammen 105. Af de døvstumme i riget, fordelt efter fødestederne, var 14l fødte i amtets bygder og 4 i Bodø. De i amtet fødte 145 døvstumme personer udgjør af amtets i amtet fødte befolkning pr. 10 000 indvaanere lO.61, medens det tilsvarende forhold for døvstumme i riget pr. 10 O00 var 8.00. Af aands-s“1:age, idioter, var ved tællingen i 190O i bygderne 251, i Bodø 4, tilsammen 255. Af de aandssvage i riget i 1900, fordelt efter fødeste- derne, var 269 født i a1ntets bygder og 9 i Bodø. De i Nordlands amt fødte 278 idioter udgjør af amtets i amtet fødte befolkning pr. l0000 indvaanere 2O.34, medens det tilsvarende forhold i riget pr. 1O O00 var 20.92. Af s“i12dssyge var ved tællingen i 19OO i bygderne 144,i Bodø 7, tilsammen 15l. Af de sindssyge i riget i 1900, fordelt efter fødestederne, var 242 fødte i bygderne i Nordlands amt og 11 fødte i Bodø. De i amtet fødte 253 sindssyge udgjorde af amtets i amtet fødte befolkning pr. l0000 indvaanere 18.51, medens det til- svarende forhold i riget pr. 1o0oo indvaanere var 26.38. Af sindssvage ialt var saaledes ved tællingen den 3dje decem- ber 19O0 i Nordlands amts bygder tilstede 395 og i Bodø l1, tilsammen 406. Af sindssvage ialt i riget, fordelt efter fødestederne, var 511 fødte i Nordlands amts bygder og 20 i Bodø. De i amtet fødte 581 sindssvage ialt udgjør af amtets i amtet fødte befolkning pr. 1O 000 indvaanere 38.85,“ medens det tilsvarende forhold i riget pr. l0000 indvaanere var 47.3O. Det viser sig, at antallet af blinde er lidt større, af døv- stumme noget større, af aandssvage lidt mindre og af sindssvage meget mindre blandt dem, som er født i Nordlands amt, end i riget overhovedet, nemlig pr. 10 0OO indvaanere: I a-mtet. I Norge overhove(let. Blinde . . . 9.00 8.49 “ Døvstumme . . l0.61 8.00 Aandssvage . . 20.34 2O.92 Sindssyge . . . 18.51 26.38 Sindsvage ialt .... 38.85 47.3O Det er ikke de i amtet og riget hjemmehørende, men de ved tællingen den 3dje december 19O0 tilstedev(eren(le af befolk- ningen og de tilstedeværende abnorme, som den officielle stati- stik omhandler “ Antallet af tilstedeværende blinde, døvstumme samt aands- svage og sindssyge personer den 3dje december 19O0 i forhold