Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/318

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


308 N()RDLANDS AMT. soner, som ikke tilhørte statskirken, 754 i bygderne og 82 i Bodø. I forhold til folkemængden er det gjennemsnitlig mindre end gjennemsnitlig i riget, nemlig i amtet 63 dissentere pr. 10000 individer mod 153 pr. 10000 i Norge forøvrigt. Fordelt paa land og by er det kun 53 pr. 10000 i bygderne, medens der i Bodø var 17O pr. 10000 indbyggere Af de i amtet i ]890 hjemmehørende 836 dissentere tilhørte 273 lutherske frimenigheder (i Saltalen 11, i Lofoten og Vesteraalen 241 og i Bodø 21), 8 engelsk episkopal kirke (i Salten), 3 ro- mersk katholske (i Lofoten og Vesteraalen), 2 græsk katholske (i Salten og Lofoten), 8 Svedenborgianere (i Ankenes i Sa1ten), 21 methodister (i Bodø), 375 baptister (i Søndre Helgeland 4, i Nordre Helgeland l, i Salten 11, i Lofoten og Vesteraalen 330 og i Bodø 29), 4 kvækere (i Ankenes i Salten), 2 udtraadt af statskirken uden nærmere betegnelse (Hadsel iVesteraalen), 1 kriste- lig dissenter uden nærmere betegnelse (Sortland i Vesteraalen), 4 jøder (i Ankenes 1 og i Bodø 3), 135 personer, der ikke til- hørte noget trossamfund (i Søndre Helgeland 7, Nordre Helge- land 1], Salten 2, Lofoten og Vesteraalen 107 og i Bodø 8). Tilsammen er dette 836 personer af den i amtet i ]89O hjemme- hørende befolkning og som i distrikterne var fordelt saaledes: I Søndre Helgeland 11, Nordre Helgeland 12, Salten 46, Lofoten og Vesteraalen 685 og i Bodø 82. I 1875 var der i amtet l13 personer, som ikke tilhørte statskirken, af disse var 7 lutherske frikirkelige (i Lofoten og Vesteraalen), 4 romersk katholske (i Lofoten og Vesteraalen), l methodist (i Salten), 30 baptister (i Søndre Helgeland 1, i Salten 3 og i Lofoten og Vesteraalen 26), 8 kvækere (i Lofoten og Vesteraalen), 6l kristelige dissentere uden nærmere bestemmelse af samfund (i Lofoten og Vesteraalen), 2 mormoner (i Lofoten og Vesteraalen). Tilsammen 113 personer, som efter deres opholds- sted var fordelt saaledes: I Vaagan 14, Hadsel 23, Dverberg 68 og i 4 andre herreder 1 methodist og 7 baptister. I 1865 var i amtet l04 dissentere. Af disse var 3 kriste- lige dissentere, 93 apostolisk frikirkelige, 4 baptister, 3 romersk katholske og 1 mormon. Tilsammen 104, alle i Lofoten og Vesteraalen: Vaagan 4, Hadsel 19, Øksnes 9 og i l)verberg 72. Blin(le, døvstumme og Sî1I(lSS)’gG. Ved tæ11i11ge11 af den tilstedeværende befolkning i amtet den 3dje december 19OO var antallet af blinde i amtets bygder ll5, i Bodø 6, tilsammen 12l. Af de blimlei riget i l900, fordelt efter fodestederne, er 122 fødte i amtets bygder og l i Bodø. De i amtet jødte l23 blinde udgjør af amtets i amtet fødte befolkning pr. 1000O in(lvaanere 9.00, medens det tilsvarende forhold i riget var 8.49.