Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/316

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


306 NORDLANDS AM’I’. 9. Andre: a. Husligt arbeide 34426=37.33 pct. (i bygderne 32 909, i Mosjøen og Bodø l517). b. Erhverv og arbeide af ubestemt eller uopgiven art 870 =0.94 pct. (i bygderne 774, i Mosjøen og Bodø 96). c. Føderaad, formuesindtægt og lignende 3730=4.04 pct. (i bygderne 3659, i Mosjøen og Bodø 7l). d. Privat understøttelse 3015=3.27 pct. (i bygderne 2800, i Mosjøen og Bodø 215). e. Offentlig understøttelse 1 438 = 1 56 pct. (i bygderne 1383, i Mosjøen og Bodø 55). Samlet antal personer 15 aar og derover 92237 (i bygderne 87 940, i Mosjøen og Bodø 4297). Hele den ved tællingen i 19O0 i amtet tilstedeværende folke- mængde, 150 637, var i 19O0 knyttet til de forskjellige erhverve- grupper som erhvervende eller familie1emmer og tjenere, som disse tal angiver: G 1. Landbonæring med skogbrug og jagt 64 646=42.91 pct. (i bygderne 64517, i Mosjøen og Bodø 129). 2. Fiskeri 40924=27.17 pct. (i bygderne 40 227, i Mosjøen og Bodø 697). 8. Bergværks- og fabrikdrift, stenbrud m. m. 3213=2.13 pct. (i bygderne 2882, i Mosjøen og Bodø 331). 4. Haandværksindustri ,9556=6.34 pct. (i bygderne 79l8, i Mosjøen og Bodø 1638). 5. Anden industriel virksomhed (smaaindnstri, kommunikations- anlæg (7 77O:=5.16 pct. (i bygderne 7292, i Mosjøen og Bodø 478). 6. Handel, omsætning, samfærdsel (undtagen sjøfart) 7362 = 4.89 pct. (i bygderne 5835, i Mosjøen og Bodø 1527). 7. Sjøfart 2Z24=1.42 pct. (i bygderne 1 664, i Mosjøen og Bodø 460j1. 8. 0ffentligt arbeide og privat immaterielt erhverv 3617 = 2.40 pct. (i bygderne 2997, i Mosjøen og Bodø 620). 9. Andre: Offentlig understøttelse, ubestemt arbeide m. m. 11 425 = 7.58 pct. (i bygderne 10828, i Mosjøen og Bodø 597). Ialt 150637 personer, 75099 af mandkjøn og 75 538 af kvindekjøn. I bygderne l44160 personer, 72 114 af mandkjøn og 72046 af kvindekjøn. I Mosjøen 1446 personer, 702 af mandkjøn og 744 af kvindekjøn. I Bodø 5031 personer, 2283 af mandkjøn og 2748 af kvindekjøn. Hustruer uden erhverv og familielemmer med tjenere er i