Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/317

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BEFo1“xN1NG. 307 disse sidste tal anført under husfaderens erhverv og ligesaa de privat forsørgede under forsørgerens erhverv. I tallene pag. 306 øverst er hustruer anført under husligt arbeide, og de privat understøttede er opført under privat understøttelse. DiSSeI1teI’e. Ved folketællingen den 3dje december 190O var i amtet tilstede ialt 4112 personer af den tilstedeværende- befolkning, som ikke tilhørte statskirken, 3902 i bygderne og 210 i Mosjøen og Bodø. De tilstedeværende dissentere i forhold til den tilstedeværende befolkning var gjennemsnitlig for hele amtet 273 pr. 10000 og saaledes gjennemsnitlig noget mere end for riget i det hele, hvor der var 237 pr. 10000. Fordelt paa land og by er det 27O pr. 1000O i bygderne og 324 i Mosjøen og Bodø, og i Bodø, regnet alene, 411. Det samlede antal dissentere fordelt i distrikterne var saa- ledes: ’ „ Søndre Helgeland ....... 24O Nordre Helgeland . . . 1 492 Salten ...... . 355 Lofoten og Vesteraalen . . 1815 Mosjøen ..... . 3 Bodø .... ...... 2 07 Af dissenterne tilhørte 2 l22 lutherske frimenigheder (i Søndre Helgeland 9, Nordre Helgeland 1278, Salten l10, Lofo- ten og Vesteraalen 712 og Bodø 13), 8 engelsk episkopal kirke (i Nordre Helgeland 7, Ankenes 1), 2 andre reformerte samfund (i Vaagan), 26 romersk katholske (i Søndre Helgeland 1, Nordre Helgeland 8, Salten 1O, Lofoten og Vesteraalen 8 og Bodø 4), 2 græsk katholske (i Salten), 142 methodister (i Søndre Helge- land 5, Nordre Helgeland l0, Salten 26, Lofoten og Vesteraalen 14 og Bodø 87), 585 baptister (i Søndre Helgeland 61, Nordre Helgeland 6O, Salten 25, Lofoten og Vesteraalen 421 og Bodø 18), 44 dissentere med methodist-baptistisk retning (i Søndre Helge- land 20, Nordre Helgeland 2, Salten l8 og Bodø 4), 14 jøder (i Salten 8 og Bodø 6), 2 mormoner (i Bodø), 35 andre dissentere (i Søndre Helgeland 3, Salten 16, Lofoten og Vesteraalen 13 og Bodø 3), 173 udtraadt af statskirken uden nærmere betegnelse (i Søndre Helgeland 70, Nordre Helgeland 3l, Salten 9, Lofoten og Vesteraalen 60 og Bodø 3), 955 personer, der ikke tilhører noget trossamfund .(i Søndre Helgeland 71, Nordre Helgeland 101, Salten 130, Lofoten og Vesteraalen 585, Mosjøen 2 og Bodø 66), 2 uopgivet (i Mosjøen I og Bodø 1). Tilsammen 4112 per- soner af den ved tæ1lingen tilstedeværende befolkning. Ved udgangen af 1890 var der i amtet i det hele 836 per-