Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/315

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BEFOI‘KNING. 305 personer. I l900 var i bygderne 2355 enkemænd og 4632 enker, i Mosjøen og Bodø 84 enkemænd og 21O enker, tilsammen 728l personer. Separerede eller fraskilte var i ]89O 21 personer eller 0.02 pct., i l900 44 personer eller 0.05 pct. af den voksne tilstede- værende befolkning. Deraf var i bygderne 8 mænd og lO kvinder, i Mosjøen og Bodø 2 mænd og l kvinde, tilsammen 2l personer. I l900 var i bygderne 22 mænd og 17 kvinder, i Mosjøen og Bodø 3 mænd og 2 kvinder, tilsammen 44 personer. I uopgivet ægteskabelig stilling var i 1890 186 personer eller O.23 pct., i l900 13l personer eller O.14 pct. af den tilstede- værende befolkning. Deraf var i bygderne lO9 mænd og 66 kvinder, i Mosjøen og Bodø l0 mænd og l kvinde, tilsammen 186 personer. I l900 var i bygderne 66 mænd og 41 kvinder, i Mosjøen og Bodø 15 mænd og 9 kvinder, tilsammen 131 per- soner. * Alt ialt er dette tilsammen i 1890 i bygderne 39098 mænd og 39754 kvinder, tilsammen 78852 personer; iMosjøen og Bodø 1455 mænd og 1696 kvinder, tilsammen 3151 personer. I1900 43183 mænd og 44757 kvinder, tilsammen 87 94O personer; i Mosjøen og Bodø 1 934 mænd og 2363 kvinder, tilsammen 4297 personer. I amtet i 189O 82003 personer, i l900 92 94O per- soner over l5 aar af den tilstedeværende befolkning. I1iV8Sl)iIIi11ger. Den i amtet ved tæ1lingen den 3dje de- cember l900 tilstedeværende befolkning over l5 aar, 92237 per- soner, var efter sit erhverv og sin livsstilling fordelt saaledes: Beskjæftiget under gruppe: 1. Landbonæring med skogdrift og jagt 19491 =;=21.13 pct. (i bygderne 19425, i Mosjøen og Bodø 66). 2. Fiskeri 14756=16 pct. (i bygderne 14481, i Mosjøen og Bodø 275). 8. Bergværks- og fabrikdrift, stenbrud m. m. 1482 =1.61 pct. (i bygderne 1357, i Mosjøen og Bodø 125). 4. Haandværksindustri 3390=:3.68 pct. (i bygderne 2799, i Mosjøen og Bodø 591). 5. Anden industriel virksomhed (smaaindustri, kommunikations- anlæg) 4846=5.25 pct. (i bygderne 4558, i Mosjøen og Bodø 288). 6. Handel, omsætni11g og samfærdsel (undtagen sjøfart) 2677 =2.9O pct. (i bygderne 2082, i Mosjøen og Bodø 595). 7. Sjøfart 886 == 0.96 pct. (i bygderne 69O, i Mosjøen og Bodø l96). 8. 0ffentligt arbeide og privat immaterielt erhverv l230 == 1.33 pct. (i bygderne 1023, i Mosjøen og Bodø 207). 20 - Nordlands amt II.