Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/285

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BEFo1.1(N1NG. 275 Indeksen for de 71 individer er omkring 78-79. Isamtlige distrikter bliver de mellemskaller, undtagen iVega, hvor indeksen var 80. I det hele kan befolkningen i denne del af Nordland side- stilles med den vesttrønderske befo1kning. Befolkningen er mere blond end i det hele i Trondhjems stift og staar den vesttrønderske befolkning nærmest Den mørk- haarede mellemskalle med trøndersk præg forekommer sjeldnere, og den udprægede mørkhaarede kortskalle, som ikke er ganske sjelden blandt trønderne, sees i Nordland saa godt som ikke. I Bindalen, det sydligste fjorddistrikt i Nordland, havde de fleste præg som den nordisk-germanske me1lemskalle. Fra Hamelddalen havde mandskaberne tildels et ubestemt præg af blanding eller degeneration. ZI)etta har en udpræget befolkning af nordisk-germanske mellem- skaller, medens Vef9en har noget flere kortskaller.- Vefsens befolk- ning er vistnok indvandret sjøveien, men en indflytning fra N amsen- dalen overland er ikke helt udelukket. Tjøtta antages at være befolket ved indvandring langs kysten, som det synes af en stamme med den norske hovedtypes mere udprægede kar-akterer. Fra Nordre Helgeland er maalt af dr. .]. Barth 44 mand, deraf 27 fra Trænen. Deraf var mellemskaller med langskal1er 16,. hvoraf 7 blonde, 4 mørkblonde og 5 mørkhaarede, kortskaller 28, hvoraf 11 blonde, 6 mørkblonde og 11 mørkhaarede. 0 Middelta1 af indeks for disse 44 mand vil falde mellem 80 og 8l. Fra Lofoten og Vesteraalen er af dr. Barth n1aalt 163 mand, deraf de fleste, 134, fra Dverberg herred. Af disse 163 mand var 12 langskaller, 78 mellemskaller, 64 kortskaller og 9 kortskaller med udprægede rundhoveder med indeks over 85. Efter haarfa1-ven var de saaledes fordelt: Af 90 mellem- ska1ler og langskal1er var 28 blonde, 21 mørkblonde og 41 mørk- haarede. Af 73 kortskaller var 13 blonde, 21 mørkblonde og 39 merkhaarede. Fra Senjen, Vesteraalen og O.foten er af dr. C. F. Larsen under- søgt 81 individer fra Evenes, Ankenes, Hadsel, Bø, Trondenes (Kvæ- ]îord), Bjarka, Tranø og Lenvik. Befolkningen her er tildels noget forskjellig fra befolkningen i den sydlige del af Nordland. En indvandring af finner og kvæner er noget mere mærkbar, navnlig ienkelte mere isolerede distrikter. Der vil saaledes være større anledning til racekrydsninger. Indeks er saa godt som overalt større end i Søndre Helge-- Iand, i middel mellem 80 og 82. - I de. ovennævnte distrikter var af 81 individer 32 mellem- skaller, hvoraf 17 blonde og 16 mørkhaarede, 49 kortSkaller, hvoraf