Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/284

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


274 NORDLANDS AMT. Ved de anthropologiske undersøgelser ansees hovedskallens form for vigtig. Man maaler hovedskallens længde og bredde og dividerer længden med bredden. Er hovedets længde f. eks. W 144 18O mm. og bredden 144 mm., saa bliver forholdet ì§-ó=O.80. Man kalder da tallet 8O indeks. De hoveder, hvis indeks er større end 80, kalder man kortskaller eller rundskaller (braky- cefaler); de hvis indeks er mindre end 75, kaldes langskaller (dolikocefaler). Man har ogsaa indført betegnelsen mellemskaller, mesocefaler, for dem, hvis indeks ligger mellem 75-80. De faa hovedskaller, som er fundne og undersøgte fra ældre og yngre jernalder, viser kraftige og velformede hoveder af lang- skallernes type. Fra den ældre jernalder har man en skalle, fundet i en gravhaug paa O“ffersø i Lødingen i 1886. Det er en udpræget langskalle med indeks 73.91. Ligeledes paa 0ffersø er i 1877 fundet en skalle af en kvinde fra ældre jernalder. Denne skalle viser samme skarpskaarne, kraftige hoved som mandsskallen fra 0ffersø; det er en lang- skalle med indeks 73.74. Desuden kjendes et kranium fra Mykle- bosta(l og et fra Steigen fra ældre jernalder, det sidste med indeks 76.80. Fra den yngre jernalder kjendes en skalle fra Ytterstad i Lødingen, en langskal1e med indeks 71.79. Dette hoved har en ædel og samtidig kraftig skalleform, efter dr. .]. Barth, som har undersøgt disse skaller. Hovedskaller af denne form træffes ogsaa nu i vor befolkning og ikke sjelden i Nordland. Den gamle befolkning i Nordland fra den ældre jernalder synes efter de fundne skeletdele at have staaet nær trønderbe- folkningen. Til det nordlige Senjen og til Tromsøsundet i Tromsø amt synes den nuværende norske befolkning for den største del at være i det hele ensartet med den trønderske, ide nordJigere egne er den noget opblandet med finner og kvæner. Længere nord i Tromsø amt og i Finmarken aftager den norske befolkning i tal- righed, og tilblandingen med fremmede elementer bliver betyde- ligere. I Nordlands amt begynder blandingen med finner i nævne- værdig grad først i det nordlige Salten. Paa enkelte steder kan denne blanding Spores, men større betydning faar den førsti den nordligste del af Tromsø amt. Tilblanding af kvæn er i Nord- lands amt meget sparsom og optræder først i 0foten og nordover. Fra Sø)z(b“e Helgeland er undersøgt 71 individer af C. F. Larsen, og af disse var 39 langskaller og mellemskaller, hvoraf 26 blonde og 13 mørkhaarede. Kortskaller var 82, hvoraf 25 blonde og 7 mørkhaarede.