Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/282

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


272 NORDLANDS AMT. Amtet har erholdt 135 havfiskelaan til et beløb af 425843 kr. I beløbet er medtaget 67000 kr. til 5 fiskeforædlingsanlæg. Fartøierne anvendes til skrei- og 1oddefiske, bank- og sildefiske. To dampere drev sildefiske i Nordsjøen og to ved Island. INordland er i 1907 435 seilfartøier og 56 laan, l37 større seilfartøier og 53 laan, 34 motorfartøier og 7 laan og 13 dampfartøier med 34 laan. Den beregnede værdi af amtets dækkede fiskerflaade antages at udgjøre 2388l62 kr., deraf falder 837070 kr. paa større seil- fartøier, 711496 kr. paa mindre fartøier, 333537 kr. paa motor- fartøier og 506 059 kr. paa dampfartøier. -Bruttoudbyttet af den fiskerflaade, som i Nordland er an- skaffet ved hjælp af offentlige midler og som endnu havde laan, udgjorde i 1905 611257 kr. og i 1906 356660 kr. I Nordland er i 1907 antallet af laan af det ældre fond til fartøier 125, tilsammen paa 279843 kr., og laan til anlæg 5 paa 67000 kr.,“tilsammen 346 843 kr. Af det nye havfiskefond til dampskibe 5 laan paa 79000 kr. BefoIkning. g A11thr0p0I0gi. Befolkningen i Nordlands amt er aldeles overveiende norsk. Af den tilstedeværende befolkning, 150637, var i 1900 2148 eller 1.4 pct. finner og kvæner. Der er kun faa kvæner, i 1900 17O individer, af hvilke de fleste holder til i Ankenes og i Fauske ved Sulitelma bergværk. Af den hele be- folkning udgjør kvænerne i bygderne kun O.12 pct. Derimod er der flere finner i Nordland, i 19OO ialt l978 individer eller l.37 pct. af befolkningen i bygderne. I Hatfjeld- dalen er der 57 finner, udgjørende 5.4 pct. af befolkningen, i Tysfjorden er der 421 finner eller 18.6 pct. af befolkningen, i Ankenes 246 eller 5.7 pct., i Evenes 484 eller 14.3 pct. Ellers er der nogle finner spredt over de fleste herreder. Nordlændingeme er høie folk. Mandskabernes høide og bryst- vidde ved Tromsø stifts udSkrivningsdistrikt var i l899 efter major Gr(mn.- U(L“1krlvningsd1str1kt. Mlddelhøi(le i cm. Brystvidde l cm. Vefsen . . . . . 170.6 90.7 Ranen . . . . l71.9 9O.1 Salten . . l70.8 88.3 Lofoten . . l7O.9 89.0