Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/281

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


HAN1)E1. OG SKIBSFART. n 271 Ha-VflSk6f0Ild. Til ophjælp af havfisket har Staten oprettet nogle U havfiskefond. Til udgangen af 1906 var bevilget følgende havfiskefond for hele landet: Det gamle fond . . . 70O O00 kr. Det nye fond . . 8OO 0O0 » Finmarksfondet ..... 2OO 000 » Tilsammen 1 70O 00O kr. Af disse fond var til udgangen af januar 1907 udbetalt for hele landet 555 fartøislaan til samlet beløb af 2142 523 kr. Hertil kommer lO laan til «anlæg», udgjørende tilsammen 128000 kr. Et laanefond paa 2OO 000 kr. til fremme af havfisket blev først bevilget af Storthinget i 1889. I 1892 blev det «ældre fond» forøget til 30000O kr. og ud- laansrenten nedsat fra 3 til 21Z2 pet., og senere i l893, i 1894 og i 1899 indtil 700 00O kr., og endelig i 1907 det ældre fond yderligere forøget med 4OO O00 kr. Til slutningen af januar 1907 er af dette ældre fond udbe- talt 515 laan til et samlet beløb af 1446 298 kr. Til samme tid var der indfriet l66 laan paa tilsammen 391391 kr. Disse tal gjælder hele riget. Et fond, kaldet «dampskibsfondet», blev oprettet i 1900, indtil 500 O0O kr. stort. Der udlaanes indtil fartøiets halve takst, og laanene tilbage- betales i 10 aar med 4 pct. aarlig rente fra laanets udbetaling; det ældre fond laaner af-1 takst i 15 aar med 2If2 pct. rente med et aars rente- og afdragsfrihed. I 1902 blev det nye fond forøget fra 5OO 0O0 til 800 O0O kr. Af det nye fond er til udgangen af januar 1907 udbetalt 4O laan, udgjørende tilsammen 807 5OO kr. Til nævnte tids- punkt var helt indfriet fire laan med samlet beløb af 77000 kr. Ved storthingsbeslutningi 1907 er fondets kapital forøget indtil 9OO O00 kr. “ Endelig blev i l905 et finmarksfond oprettet, stort 2OO 0OO kr., og med noget lempeligere betingelser. Nordlands amt har 619 dækkede fiskefartøier, hvoraf 435 mindre og l37 større seilere, 34 motorbaade og 13 dampskibe. Antallet af smaa seilskøiter er større end i noget andet amt. Værdien er beregnet til 2388162 kr. De herreder, som har flest fartøier, er Vaagan (22), Buksnes (28), Flakstad (42), Værø (29), Hadsel (74), Bø (41), Øksnes (43) og Dverberg (l2O).