Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/280

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


270 NORDLANDS AMT. ske, 3 og 14 britiske, tilsammen 34 med ladning og 233 i bal- last ankomne fartøier. Antallet af de med ladning og i ballast afgaaede fartøier var: Fra Mo.s:joen 1 norsk med ladning afgaaet fartøi. Fra Bodø 24 med ladning og 7 i ballast norske, l8 og 1 svensk, 3 danske i ballast, 1 og 3 russiske og finske, 1 og 2 tyske, 1 i ba1last nederlandsk, 2 og 10 britiske, tilsammen 46 med ladning og 27 i ballast afgaaede fartøier fra Bodø. Fra Svol-vær 3 norske, 1 dansk, 1 tysk, 3 britiske, samtlige 8 i ballast afgaaede fartøier fra Svolvær. Fra Narvik 88 med ladning og 7i ballast norske, 1l3 og 2 svenske, 2 ballast-ede danske, 1 ballastet russisk. 62 lastede tyske, 5 lastede nederlandske, 26 og 3 britiske, tilsammen 294 med ladning og l5 i ba1last afgaaede fartøier fra Narvik i 1904. Nordlands amts handelsflaade var: I 189O 377 fartøier med en tonnage af 16085 tons. - 1900 423 - » » - » 18878 » - 1904 459 - » » - » l8153 ɔ Tonnagen fordelt mellem damp- og seilfartøier: I 189O havde dampfartøier 218l tons. og seilfartøier 13904 » I 190O havde dampfart-eier 4855 » og seilfartøier 14023 » I 1904 havde dampfartøier 4909 » og seilfartøier l3244 » Antallet af fartøier er forøget og fartøiernes gjennemsnitlige drægtighed, især dampfartøiernes, er ogsaa forøget Formindskel- sen i tonnagen falder udelukkende paa seilfartøierne. Naar hver dampskibston regnes lig 3 seilskibstons efter den ældre maaling (189O) og 3.6 tons efter den nye maaling (l900), stiller fartøiernes efter effektiviteten beregnede tonnage sig noget anderledes : 189O 190O 1904 189O 19O0 1904 W Dampsk1bstonnage l ber-(-gnede tons. Seilsklbenes tonnage. . 2181 = 6543 13904 . 4855 = 17478 14024 . 4909 = 17672 13244 Farteiernes Procenter l forhold til den samlede samlede tonnage boregnede tonnage. Dampskibe. 8eilskibe. . 2O 447 32.00 68.00 . 31 5()1 55.48 44.52 . 30916 57.16 42.84