Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/279

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


HAN1)E1. OG SKIBSFART. 269“ fart samt indenrigske fiskeekspeditioner. l seilfartoi, drægtig 100 tons, var i udenrigsk fart fra Bodø toldsted. I aaret l904 ankom til Bodø 58 skibe paa ialt 86 798 tons, alle med ladning, og 11 skibe paa ialt 9049 tons i ballast, til Svolvær 8 skibe paa 5694 tons med ladning og til Nar-nik 34 skibe paa ialt 34 332 tons, alle med ladning, og 233 skibe paa ialt 427984 tons i ballast. Der afgik i aaret 1904 fra Mosjøen 1 skib paa 134 tons med ladning, fra Bodø 46 skibe paa ialt 28876 tons med ladning og 27 skibe paa ialt 17471 tons i ballast, fra Svol-vær 8 skibe paa ialt 5694 tons i ba“llast og fra .EVarvik 294 skibe paa ialt 511 966 tons med ladning og 15 skibe paa ialt 10189 tons i ballast. Tonsdrægtigheden af de med ladning ankomne fartøier var til Bodø .- Fra Sverige 3143 tons, fra Danmark 579 tons, fra russiske havne ved Nordishavet 68 tons, fra Hamburg 61O tons, fra Nederlandene 1484 tons, fra Belgien 2664 tons, fra Storbri- tannien og lrland 28050 tons og fra Portugal 2OO tons eller til- sammen 36 798 indgaaende tonnage fra udenrigske steder. Til Narvik.- Fra Sverige 27O tons, fra tyske havne ved Østersjøen 256 tons, fra Nederlandene 2239 tons, fra Storbri- tannien og lrland 31343 tons og fra Portugal 224 tons eller til- sammen 34332 indgaaende tonnage fra udenrigske steder. Tonsdrægtigheden af de med ladning afgaaede fartøier var jo-a Bodo.- Til Sverige 11303 tons, til Danmark 2039 tons, til Færøerne og Island 194 tons, til russiske havne ved Nordishavet 68 tons, til russiske havne ved Østersjøen 2949 tons, til tyske havne ved Østersjøen 772 tons, til Nederlandene 1928 tons, til Belgien 3171 tons, til Storbritannien og lrland 5655 tons og til Frankrige 297 tons eller tilsammen 28376 udgaaende tonnage til udenrigske steder. Fra Narvik.“ Til Sverige 2896 tons, til tyske havne ved Østex-sjøen 7179 tons, til Altona, Bremen og andre tyske havne ved Nordsjøen 3993O tons, til Nederlandene 27696O tons, til Belgien 41 932 tons, til Storbritannien og lrland 122 468 tons,- til Frankrige 16058 tons og til lande udenfor Europa 4543 tons eller tilsammen 51l966 udgaaende tonnage til udenrigske steder. Antallet af de med ladning og i ballast ankomne fartøier under hvert enkelt flag var: - Til Bodø 24 og 3 norske, 11 og 8 svenske, 3 danske, 4 rus- siske og finske, 2 tyske, l neder1andsk og 13 britiske, tilsam- men 58 med ladning ankomne fartøier og 1l fartøier i ballast. Til Svolv(er 3 norske, 1 dansk, l tysk og 3 britiske, tilsam- men 8 med ladning ankomne fartøier. Til Norv-Wik 13 laste(le og 56 i bal1aSt norske, 11 og 99 svenske, 3 danske, l russisk, 1 og 61 tyske, 2 og 3 nederland-