Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/278

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


268 NORDLANDS AuT. i 1904 pr. fartøi 198.3 tons og besætningen gjennemsnitlig 6.9 mand. “ Af rigets handelsflaade i 1904 udgjorde Nordlands amts

handelsflaade paa samme tid i antal af fartøier 6.27 pct., i ton-

nage 1.25 pct. og i antallet af fartøiernes mandskab 4.23 pct. Af amtets handelsflaade i 1904 var hjemmehørende i land- distrikterne 42l fartøier med en tonnage af 16302 tons, deraf var 94 fartøier over 5O tons, tilsammen med en tonnage af 8538 tons, 42 fartøier var dampfa’rtøier, tilsammen med en ton- -nage af 3887 tons, og 379 fartøier var seilfartøier, tilsammen med en tonnage af 12 415 tons. Af dampfartøierne var 13 paa mere end 50 tons drægtig-hed eller tilsammen 3280 tons, og af seilfartøierne Var 81 paa mere end 5O tons drægtighed eller til- sammen 5258 tons. - Af amtets handelsflaade i .l904 var hjemmehørende ibyeme, hvortil i dette tilfælde ogsaa Svolvær er medregnet, 38 fartøier med en tonnage af 1851 tons, deraf var 11 far-tøier over 50 tons tilsammen med en tonnage af 1lO0 tons. I Mosjøen var 4 fartøier paa 51 tons, i Bodø 26 paa l503 tons, i SUOl’t)(Bf 3 paa 115 tons og i Xarvik 5 fartøier, tilsammen paa 182 tons. 15 fartøier var dampfartøier med en tonnage af 1 022 tons, og 23 fartøier var seilfartøier med en tonnage af 829 tons. Over 50 tons drægtighed havde 7 dampfartøier med en tonnage af 876 tons og 4 seilfa1-tøier med en tonnage af 224 tons. De 7 dampfartøier var alle hjemmehørende i Bodø, deres gjennemsnit- lige drægtighed var l25 tons og deres gjennemsnitlige beman- -ding 1O.4 mand. I Bodø hørte desuden hjemme 5 mindre dampfartøier med en tonnage af lOO tons og 26 mands besæt- ning. I Mosjøen var hjemmehørende 1 dampfartøi“ paa 9 tons med 4 mands besætning, i Narvik 2 dampfartøier paa tilsammen 37 tons og 9 mands besætning. Amtets dampskibstonnage, 4909 tons, i forhold til seilski- benes drægtighed, 13244 tons, var i 1904 37.08 pct. InddeIt efter den fart, i hvilken de hovedsagelig var sys- selsat i 1904, var 42 dampskibe med en tonnage af 3887 tons hjemmehørende i landdistrikterne og lå dampskibe med en tonnage af l022 tons hjemmehørende i byerne, ialt 57 damp- skibe med en tonnage af 4 909 tons sysselsat i indenrigsk kyst- fart samt indenrigske fiskeekspeditioner. Ingen dampfartøier var i udenrigsk fart. Af seilfartøier var 378 seilfa1-tøier med en tonnage af 123l5 tons hjemmehørende i landdistrikterne og 23 seilfartøier med en tonnage af 829 tons hjemmehørende i byerne, ialt 401 seilfar- tøier med en tonnage af 13 144 tons sysselsat i indenrigsk kyst-