Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/277

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


I-IANDEL 0G SKIBSFART. 267 tøier med en samlet tonnage af 3182 tons og 361 seilfartøier med en tonnage af 13689 tons, ialt 401 fartøier med en tonnage af 16871 tons, sysselsat i indenrigsk kystfart samt indenrigske fiskeekspeditioner, 2 dampfartøier med samlet tonnage af 81O tons og et seilfa1-tøi paa 106 tons, ialt 3 fartøier med en samlet tonnage af 908 tons var sysselsat i udenrigsk fart. Af de i Bodø hjemmehørende fartøier var 12 dampfartøier med en samlet tonnage af 871 tons og 5 seilfartøier med en samlet tonnage af l13 tons; ialt 17 fartøier med en samlet tonnage af 984 tons, sysselsat i indenrigsk kystfart samt inden- rigske fiskeekspeditioner, og 2 seilfartøier paa tilsammen 115 tons var sysselsat i udenrigsk fart. Efter skibsfartsstatistiken for 19OO var amtets handelsflaade ved aarets udgang bemandet med 2044 mand, deraf paa de i landdistrikterne hjemmehørende fartøier 1920 mand og paa de i Bodø hjemmehørende fartøier 124 mand. Ifølge detaljeret opgave over de tilstedeværende personer, l5 aar og derover, fordelt efter erhverv, i den officielle Statistik efter folketællingen i 1900, var med .Sjø)21rt og skibsfart sysselsat i amtets bygder: Personer. Skibsførere og jægteførere . . . 179 Styrmænd ......... 25 Dampskibsmaskinister “ ..... 53 Sjømænd, indbefattet stuerter, mænd 384 kvinder 6 Andre Ved sjøfart ...... 43 . Tilsammen 69O I amtets byer: Personer. Skibsførere og jægteførere . . . 32 Styrmænd ......... 12 Dampskibsmaskinister ..... 13 Sjømænd, indbefattet stuerter, mænd 115 kvinder 4 Andre ved sjøfart ...... 19 Tilsammen 1 95 Tilsammen 885 personer, 875 mænd og 10 kvinder. Nordlands amts handelsflaade var ved udgangen af aaret l904 ialt 459 fartøier med en tonnage af 18l53 tons og med en bemanding af 2 l38 mand, hvad der gjennemsnitlig pr. frtøi giver 39.5 tons og 4.6 mand. Den gjennemsnit1ige tonnage i rigets samtlige fartøier var