Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/276

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


266 NORDLANDS AMT. “ vari 19O0 pr. fartøi 221 tone og beeætningen gjennemsnitlig 7.32 mand. Af amtets handelsflaade i 19O0 var i landdietrikterne hjemmehørende 404 fartøier drægtig 17 779 tone med 1 920 mande beeætning. Gjennemenitlig 44 tone og 4.75 mande beeætning. Af disse 404 fartøier var 112 fartøier paa over 50 tone med en tonnage af 9891 tone og en beeætning paa 756 mand. Gjen- nemenitlig 88.3 tone og 6.7 mande beeætning. Under 5O tone var 292 fartøier med gjennemetnitlig pr. fartøi 27 tone og 4 mande beeætning. I .PlIo.sy“oen hørte ved udgangen af 1900 ikke noget fartøi hjemme. I Bodø hørte hjemme 19 fartøier med en tonnage af l099Þ tone og en besæt11ing af 124 mand, gjennemsnitlig 57.8 tone og 6.5 mande besætning. ’ Af diese 19 farteier var 8 fartøier over 5O tone; gjennem- snitlig 104.75 tone og 9 mande beeætning. Under 50 tone var l1 fartøier; gjennemsnitlig 23.7 tone og 4.7 mande besætning. Af de i landdietrikterne hjemmehørende 404 fartøier var 42 dampfartøier paa tilsammen 3984 tone med 259 mande beeætning, 13 dampfartøier over 50 tons, tilsammen med en tonnage af 33l3 tone; gjennemsnitlig 255 tone og 1O mande beeætning. 29 dampfartøier var under 50 tone med en tonnage af 671 tone; gjennemsnitlig 23 tone og 4.4 mande beeætning. 362 var eeilfartøier paa 13 795 tone med 1661 mande beeætning. 99 eeilfartøier var over 5O tons, med en tonnage af 6579 tone; gjennemsnitlig 66.5 tone og 6.3 mande beeætning. 263 far- tøier var under 5O tone med en tonnage af 7216 tone; gjen- nemsnitlig 27.4 tone og 4 mande beeætning. Af de i Bodø hjemmehørende 19 fartøier var l2 dampfar- tøier med en tonnage af 87l tone og med 95 mande beeætning. 6 dampfartøier var over 5O tone med en tonnage af 723 tone; gjennemsnitlig 12O.5 tone og l0.1 mande beeætning. 6 damp- fartøier var under 5O tone med en tonnage af 148 tone; gjennem- snitlig 24.6 tone og 5.7 mande besætning. 7 var eeilfartøier med en tonnage af 228 tone med 29 mande beeætning. 2 var eeilfartøier over 5O tone med en tonnage af 115 tone; gjennemsnitlig 57.5 tone og 5.5 mande beeætning. 5 eeilfartøier var under 5O tone med en tonnage af 113 tons, gjennemsnitlig 22.6 tone og 3.6 mande beeætning. Amtete dampskibetonnage, 4855 tons, i forhold til eeilekibe- nee tonnage, 14023 tons, var ved udgangen af 1900 naaet til 25.72 pot. InddeIt efter den fart, i hvilken de hovedsagelig var syssel- sat i aaret 1900, var af landdistrikternes fartøier 40 dampfar-