Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/275

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


1-1AN1)Ex. os SKIBSFART. 265 Af de i byerne hjemmehørende 29 fartøier (Mosjøen 6 og Bodø 23) var 10 damp- og 19 seilfartøier. Af dampfartøierne (10) var 4 over 50 tons, alle i Bodø: gjennemsnitlig 165.5 tons og 1O.8 mande besætning. 6 af far- tøierne var under 50 tons, hvoraf 1 iMosjøen og 5 i Bodø; gjen- nemsnitlig pr. fartøi 31.6 tons og 6 mands besætning. Af seilfartøierne (19) var 9, hvoraf I i Mosjøen og Si Bodø, over 5O tons; gjennemsnitlig pr. fartøi 76.6 tons og 6.2 mands besætning. 10 af fartøierne, hvoraf 4 i Mosjøen og 6 i Bodø, var under 50 tons; gjennemsnitlig pr. fartøi 3O.1 tons og 4.4 mands besætning. Amtets dampskibstonnage, 2 18l tons, i forhold til seilskibenes drægtighed, 13904 tons, var nu naaet til 13.56 pct. Inddelt efter den fart, i hvilken de hovedsagelig var syssel- sati 189O, var: af landdistrikternes fartøier l5 dampfartøier paa tilsammen 738 tons drægtighed sysselsat i indenrigsk kyst- fart, og 1 dampskib paa 59O tons i udenrigsk fart, 331 seilfar- tøier paa tilsammen 12807 tons drægtighed sysselsat i indenrigsk kystfart samt indenrigske fiskeekspeditioner, og 1 seilskib paa lO6 tons i udenrigsk fart. - Af de i Mosjøen og Bodø hjemmehørende fartøier var 9 dampfartøier paa tilsammen 524 tons sysselsat i indenrigsk kystfart og 1 dampfartøi paa 329 tons i udenrigsk fart, 11 seilfartøier paa tilsammen 393 tons i indenrigsk kystfart samt indenrigske fiskeekspeditioner og 8 seilfartøier paa tilsammen 598 tons i udenrigsk fart. “ Efter skibsfartsstatistiken for 189O var ved udgangen af nævnte aar Nordlands amts handelsflaade ialt bemandet med l901 mand, deraf paa de i 1anddistrikterne hjemmehørende far- tøier 1722 mand. Ifølge de detaljerede opgaver over livssti11inger, efter folke- tællingen den 1ste januar 1891, var ved udgangeu af 189O i Nordlands amts bygder med sjøfart, skib-9fart og baa(I;fart sysselsat tilstedeværende personer over lå aar: Skibsredere, jægteeiere, fragte1nænd, baadmænd og færge- mænd 28 personer; skibsførere, styrmænd, damskibsmaskinister samt andre bestyrers og betjente 223 personer; sjømænd, matro- ser, dampskibsfyrbødere, kokke, opvartere, rorskarle og andre arbeidere i sjøfart 315 personer, ialt 566 personer over 15 aar sysselsat i sjøfart, skibsfart og baadfart. Ved udgangeu af aaret 19OO var Nordlands amts handels- flaade 423 fartøier med en samlet tom1-age af 18878 tons og med en besætning af 2044 mand. Gjennemsnitlig drægtighed var 44.63 tons. Gjennemsnitlig besætning var 4.8 mand. Den gjennemsnit1ige tonnage af rigets samtlige fartøier