Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/274

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


264 NORDLANDS AMT. I landdistrikterne, Alstahaug herred, Bodø landdistrikt og Lødingen herred hørte de 3 dampfartøier hjemme. I Bodø var der 15 seilfartøier med en samlet drægtighed af 345 kommercelæster og. med 75 mands besætning. Gjennem- snitlig drægtighed 23 kommereelæster og 5 mands besætning pr. fartøi. . Fartøiernes gjennemsnitlige drægtigbed var i Nordland i 1870 kun Ve af den almindelige gjennemsnitsdrægtighed. I Nordlands amt var ved udgangen af 1890 ialt 377 far- tøier med en tonnage af 16085 tons og en besætning af 1901 mand. Gjennemsnitlig tonnage 42.67 tons, gjennemsnitlig be- sætning 5 mand. Gjennemsnitsdrægtigheden var kun Ve af gjennemsnitsdrægtigheden for rigets fartøier, som var gjennem- snitlig 229.5 tons og gjennemsnitlig med 7.8 mands besætning. Af amtets handelsflaade i 189O hørte hjemme i amtets land- distrikter 348 fartøier med en tonnage af 14241 tons og med 1722 mands besætning. Gjennemsnitlig pr. fartøi 41 tons og 5 mands besætning. Af disse var over 5O tons 94 fartøier med en tonnage af 7049 tons og med en besætning af 66l mand. Gjennemsnitlig pr. fartøi 75 tons og 7 mand. Min(lre end 5O tons var 254 fartøier med en tonnage af 7 I92 tons og med en besætning af l061 mand. Gjennemsnitlig pr. fartøi 28.3 tons og 4.2 mands besætning. I Mo.3jøen hørte hjemme 6 fartøier. Over 50 tons var -1 fartøi med en tonnage af 86 tons og en besætning af 8 mand. Under 50 tons var 5 fartøier med en tonnage af 131 tons og en besætning af 22 mand. Gjennemsnitlig 26.2 tons og 4.4 mands besætning. I Bodø hørte hjemme 233 fartøier med en tonnage af 1 627 tons og en besætning af 151 mand. Af disse var 12 fartøier over 5O tons tilsammen med en tonnage af 1266 tons og en besætning af 93 mand. Gjennemsnitlig pr. fartøi 105.5 tons og 7.75 mand. Under 5O tons var 11 fartøier med en tonnage af 361 tons og med en besætning af 58 mand. Gjennemsnitlig pr. fartøi 32.8 tons og 5.3 mands besætning. Af de i landdistrikterne hjemmehørende 348 fartøier var 16 dampfartøier og 332 seilfartøier. Af dampfartøierne (l6) var 7 over 50 tons; gjennemsnitlig 159.7 tons og 8 mands besætning. 9 far-tøier var under 50 tons; Gjennemsnitlig 23.3 tons og 4.5 mands besætning. ’ Af seilfartoierne (332) var 87 over 5O tons; gjennemsnitlig 68.1 tons med 7 mands besætning. 245 fartøier var under 50 tons; gjennemsnitlig 28.5 tons og 4.16 mands besætning.