Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/273

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


HANDEL OG SKIBSFART. 263 Hvad Lotter der avles, bortsnappes i Skyld, Nordfaren er syg u(laf Fattigdoms Byld, Nu haver man Seieren vunden. Petter Dass regnede 3 bergensstevner om aaret, medens der ellers kun angives 2, hvis man da ikke vil regne me1lemstevnen. I et digt om det efter en brand gjenopbyggede Bergen heder det: Agter, der ere gemenlig tre Stevner: Korsmis. Sanct-Hansti(l og 0lSok man nævuer. Det er de Tider, hvorpaa vor Nordfarer Sei1er til Bergen og sælger sin’ Varer. Værer, naar Tid er, mod den11em belevenl Tænker: Nordfaren skal by(les paa Kleven! Holberg regner ligesom Petter Dass 3 stevner: «Deres Komme pleyer gemeenligen at skee paa trende Tiider, som heede den første Stævne, Mitstævnen og Stierstævnen. Den første Stævne er imellem Paaske og Pindsedag, saa snart Veyer- ligheden det ti1lader. Mitstaevnen skeer imellem Pindsedag og St. 0lai Tiid. Til denne Stævne komme dog ikke Norfarer, men Indbyggerne paa Sundmør og i de fire Søelehne, som kaldes Nordmør, Romsdalen, Fosen og Nummedalen. Og den sidste Stævne skeer gemeenligen sidst in Julio, uden saa er at Modvind hindrer Reysen.» Olrik beretter i sit skrift om Bergens handel, at der i 1756 kom 28O jægter til Bergen fra Nordlandene; de fleste af disse har vel gjort to reiser; i l782-91 kom aarlig 191 jægter af 2959 kommer-celæsters drægtighed. Kraft angiver i aaret 1806 233 jægter paa 3744 kommerce- læster, i l819 116 paa 1 958Vs læst, i 1825-27 aarlig 187 paa 4009; af disse var endel fra Tromsø og Senjen, nemlig i 1806 29, i 1819 13, i 1825--27 22. Det sees, at drægtigheden er tiltaget; i 1806 er den gjennem- snitlige drægtighed l6 læster, i 1825-27 22 læster. Skib8faI’t. Nordlands amts hande1sflaade var i 1870 306 seilfartøier med en samlet dr(egtighed af 6 5Ol kommerce1æster og med 1899 mande besætning (gjennemsnitlig 21.2 kommerce- læste1- og 6.2 mand pr. seilfartøi); der var 3 da-mpfartøier til- sammen af drægtighed 77 kommer-celæster og 23 mande besæt- ning (gjennemsnitlig pr. dampfartøi 25.6 kommercelæster og 7.6 mand). Amtets “dampskibstonnage var dengang l.17 pct. af tonnagen. Af handelsflaaden var i 1870 hjemmehørende i 1anddistrik- terne 291 seilfartøier med en drægtighed af 6156 kommerce- læster og l824 mande besætning. Gjennemsnit1ig drægtighed 2l.15 kommercelæster og 6.27 mand pr. fartøi.