Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/249

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


I-IANDEL os Sk1BSFART. 239 dages mellemrum. Saaledes har de handlende anledning til at flytte fra det ene stevne til det andet med sine varer; stevnet selv varer i almindelighed fra to til fire dage, og de øvrige dage ingen pakkes varerne og reises til næste markedsplads. Mange har sine faste boder, som staar lukkede hele aaret, undtagen de faa dage, handelsstevnet varer. Da Bjørns markedsplads ligger paa temmelig ujevn grund, saa bliver der ikke gader og veie, men boder og telte ligger omkring mellem knauser og forhøininger. De mange tusen mennesker paa handelsstevnet paa Bjørn faar vanskelig alle tag over hovedet om nætterne; paa Stedet bor kun nogle faa husmænd og strandsiddere, men det er mi(lt- sommers tide, da der er hus i hver busk. Nogle lægger sig paa marken, som de gaar, ofte flere sammen for varmens skyld. Til Bjørns stevne kommer mænd som kvinder og en mængde handelsmænd saavel fra Nordland som fra byerne søndenfor. Ogsaa fra Sverige kommer der handelsmænd med forskjellige varer. Af nordlandsbaade, bestemte til salg, kom i hundredevis, kanske tusenvis, store og smaa om hinanden. Af varer solgtes smedearbeide, fra jægteankre til slaatte- ljaaer, videre kister og kommoder, vandbøtter, trauge, høriver o.s.v. Af manufakturvarer, kortevarer, jernvarer, symaskiner, færdige klæder og sko, guld- og sølvarbeider, ure, bøger, papir o.s.v. Sild og fisk sælges, og af drikkevarer øl og vin og videre forskjellige slags madvarer, bagværl( og færdiglaget mad paa de talrige spisekvarterer. - Ogsaa kvaksalvere, lommetyve; tusenkunstnere og spaan1ænd kommen Kunsten at spaa drives mest af finner og finnekjærringer. Markedet paa Bjørn er paa tilbagegang. Den gamle skik, at folk indfinder sig til markedet 3 og 4 dage før første mar- kedsdag, synes ophørt. Der sælges et par hundrede tons fisk til høie priser, og en del baade sælges. De fleste otringer sælges for l70-190 og 200 kr. Smaabaade, storbaade og dækskuttere sælges ogsaa. Aarer og øsekar er der god afsætning paa; ligesaa sælges ogsaa andre baadredskaber. Luksus- og husgeraadshandelen er i aar- vis nedgang. Tilrem marke(lsplads. Den første lørdag i juli kom markeds- farteierne til Tilrem fra Bjørns marked, som sluttede foregaaende torsdag aften eller fredag. I bakker og bergskrænter op efter de ten-asseformede knauser sattes op telte af seil paa master og aarer. Nogle bønder havde smaa boder, men de fleste tog dem hjem, naar markedet var slut. Rundt væggene var der fjæle- bænke i boden, der var saa Stor som en jernbanekupé. Inde i teltene sad man paa bommer og kister og kasser og bergknatter O