Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/250

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


240 NoBn1.ANns A1æ1T. eller laa paa jorden. Trondhjemmerne bragte sine varer fra far- tøierne op i boderne. „ Mandag samledes størstedelen af befolkningen i Brønne, Vega, Tjøtta, Vivelstad eller Forviken, Velfjorden, Vik, Bindalen og tildels Leka og Kolvereid paa mai-l(edet. Af fjordfolkene kjøbtes river, keiper, ljaaorv (ljaaskaft), bark, næver, ræker, øsekar, løper, daller, smørformer, kjærner, pinde- stole, kurve, bøtter, tvarer, visper, limer, hvilke artikler betaltes kontant eller med sild og fisk, især uer og kveite. Naar undtages tuskhandelen mellem kyst- og fjordfolk, gjor- des der ingen videre handel mandag; tirsdag var den første lov- lige mai-kedsdag, og da kom der liv i forretningerne og fornøielserne. 0tringer kom op over havnen, alle lastede med torfisk til langt op efter masten, og saa en mangfoldighed af mindre baade, med mennnesker fra stavn til stavn. Bommer, kister, kurve og kander sattes paa land og bragtes saa op i boden, teltet eller ind til en krambodvæg under aaben himmel. I somme telte solgtes mad og kaffe, og kaffen solgtes stadig fra morgen til aften. De trange gader var pakfn1de, og man maatte gaa forsigtig, for ikke at falde, thi der var i gaderne skrænter og store Stene, og hvis det var regn, var der søle til op paa læggen. Man gik fra bod til bod, og i gaderne mødte man folk, som bar paa tøier, krustøi, porcellæn, sukkertoppe, kaffesække, simp- og sæbekrukker, slibestene, jernstænger, messingmortere, guld- og solvsager, ljaa-er, stole, kager, vinflasker, læderbundter, klæder, støv-ler, gardiner, hatte, tørklæder, risengrynsposer, gryder, kjed- ler, oljeklæder, økser. knive, bjelder, bøger, bliktøi, lysestager, lamper, oljedunker, speile, tapetruller, sei1dug, glastøi, tjærebøt- ter; kasser, river, melsække, kakkelovne og alle de forskjelligste gjenstande. Fra 4 eller 5 danseboder lød positivmusik og de dansendes trampen over hele pladsen sammen med lyden af den hvinende musik. De adspredelser, som benyttedes flittigst, var karusel, panoramaer og alskens gjøglere. Alle havde overfyldt hus. Vigtige anliggender afgjordes paa markedet. Der fæstede man tjenere til næste vaar, afgjorde gaardhandler og bygsler, betalte skatter og fik sine dokumenter skrevne, kjøbte og solgte baade, tingede mandskaber til høst- og Lofotfisket, og der indgik man forlovelser og hævede andre o. s. v. Torsdag tyndedes mængden, og fredag reiste trondhjemmerne. Nogle laa helt til søndag-. Nordlaudsmarkederne ophævedes, fordi de bidrog til at trække penge til unytte ud af bygderne Hvad man trængte, kunde man nu stadig faa hos handelsmændene.