Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/248

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


238 NoBo1.ANns A1s1T. land. Nede paa «Valen» paa «Sør-Bjørn» opførte mad- og kaffe- handlerne telte. Fra jægterne fortes iland store kasser, fustager og tønder, som siden bares op i handelsboderne. Frem i ugen, mod «markedssøndag», begyndte den egentlige tilstrømning af markedsfolk. Baade, lastet med folk, kom fra øeme og fra indlandet og fjordene. Mændene sad barhovedet og roede, saa sveden silte nedover ansigtet. Kvinderne sad sam- menstuvet i for- og bagskotten, sang viser eller trallet. Nogle baade lagde til ved Sør- og Nord-Bjørn; de sattes paa land og hvælvedes, for at tjene som logi under markedet. Foran paa den ene side hængtes seil, der tjente som dør. Her laa man saa om hverandre, mænd og kvinder. Lange hele stranden, fra ende til ende af markedspladsen, var der hvælvede baade og telte tæt i tæt. Markedsmandag var markedslivet i fuld gang. I de saa- kaldte gader yrede det af folk, som gik fra det ene til det andet udsalgstelt og saa paa de udstillede varer. Jenterne kom i flokke paa fem og seks, de holdt hinanden i hænderne og spærrede hele gaden, saa man havde møie med at komme forbi dem. Musik hørtes, hvor man gik. Danselokalerne havde fuld søgning. Luften var ikke den bedste. Støvskyen var saa tyk, at man knapt saa hverandre. Karusellen havde stærk søgning. Borte i gaden forevistes «verdens største buk». Entré lå øre, men kun mænd havde adgang. Bukken var en almindelig liden buk, men man fik en dram for hver gang man saa bukken. ’ Hos mad- og kaffehandlerne sad ved det lange bord altid fuldt af folk, som spiste storæg (efuglæg), lefser og gumme og drak kaffe til. Storæggene var altid haardkogte. Nede i fjæren og paa vaagen solgte fiskerne rundfisk, rot- skjær, klipfisk, fersk fisk og saltet fisk i tønder og halvtønder til husholdningsvare. Længere op paa marken stod trævarehand- lerne med senge, borde, stole, traug, stamper, bøtter og river m. m. Øverst oppe paa markedspladsen havde manufakturhand- lerne sine udsa1gstelte i lange rækker ved siden af hverandre. Inde i teltene laa opstablet en mængde færdigsyede klæder i for- skjellige kvaliteter. Sl(Þipnes, hvor ogsaa 1l1aI’kG(î holdtes, ligger paa udsiden af halvøen mellem Tjongsfjorden og Skarsfjorden. Sle‘ipnes marke(l søgtes mest af Rede og Lurø præstegjelds beboere. Et handelsstevne er i senere aar kommet igang i Harsfad i Trondenes omkring den 15de juni, og saa følger de andre mar- keder eller l1andelsstev11er, S(okm-arknes. Kabelvaag, Bjørn og Tilrem iNordlands amt og Rø1-nik i Nordre Trondhjems amt med 8