Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/247

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


HANnEr. OG sK1BSFABT. 237“ deres Distrikter med Brændevin, Tobak og andet Niirnberger- Kram, som skinner Bonden i Øinene. Da gaar den sidste Skil- ling han har, og det lidet en Bonde kunde have af Fødevare, bliver for disse Vare opkjøbt, saaledes at Landets egne Børn maa forskrive det fornødne fra Throndhjem selv og dels fra Bergen. Disse 0mreiser har sandelig mange onde Følger, det ingen bedre- end jeg, som baade skal inddrive de kongelige Skatter og som- oftest reiser omkring, har Leilighed til at kjende.» Markederne i Nordland var 4 i tallet: Stokmarknes i Vester- aalen, Sleipnes i Salten, Bjørn eller Bjørnledingsberg i Alstahaug, TiIrem i Brønnø; ogsaa Nærøbjerg i Nordre Trondhjems amt var søgt af nordlændinger. Nu er disse markeder ophævede. Herredsstyrelserne erklæ- rede sig for deres ophævelse, hvorefter de nedlagdes. Istedetfor markederne er der private saakaldte handelsstevner, der har om- trent alt, undtagen navnet, tilfælles med de gamle markeder. Nu gaar der næsten daglig dampskibe forbi, saa det er ikke vanskeligt at faa, hvad man trænger, saa markederne er over- fiødige. Men markederne har slaaet rod som et slags nordlandske folkefester, og derfor holder de sig. Trondhjemmerne kommer nordover, løser handelsbreve i herredet og driver i sine gamle- boder som før. I slutningen af mai seilede de trondhjemske jægter og skøfter, som skulde til markederne, nordover; det var omtrent samtidig med, at første Bergensstevnes nordlandsjægter seilede sydefter. Paa samme tid kom ogsaa Romsdalsbyernes og de- nordlandske opkjøberfartøier sydover fra Finmarksfisket, saa der om vaaren var mange seilere. Bjerus markedsplads paa Dønnesøen skal næstefter Grundset have været Norges største marked. Hid kom folk fra vid om- kreds, undertiden i et tal af indtil 3000. Her foregik baadind- kjøb, og hele Vaagen var opfyldt af nordlandsbaade. Bjørns gamle markedsplads kaldtes før Bjørnledingsberg mar- ked, men nu kaldes det Bjørns marked eller han(lelsstevne. 0megnen omkring Bjørns markedsplads, hvor handelsstevnet holdes, har snaue knauser med en og anden grøn plet imellem. Men der er en fortræffelig havn i en dyb bugt med mange hol- mer og skjær udenfor. Udsigten fra markedspladsen mod de Syv Søstre paa A1stenøen er vakker. En uge før markedet begyndte det at blive livligt der. Fra øerne kom baade, lastet med tørfisk, fersk og saltet fisk og fjær og dun. Fra fjordene kom store og smaa nymalede baade. Enkelte havde paa slæb en større baad, hvori flere mindre baade, - joller samt forskjelligt træfang var stuvet sammen. De store tunglastede trondhjemsjægter laa paa vaagen, fortøiede med agterenden mod