Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/243

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


HAN1)E1. os sK1BSFAHT. 233 fartøier samt markedskræmmere fra Vesterl)otn at handle direkte med kræmmere i Senjen og Tromsø fogderi. Ved lov af 9de august 1839 § 3 bestemtes, at fremmede fartøier kunde handle paa Z-1ndenes i Dverberg, paa Langenes og Bredstx-and i Øksnes, Hovden og Værø i Bø. Dette gjaldt tids- rummet fra 1ste juli til 15de august, og de kunde tilhandle sig raa fisk fra indbyggerne og fiskerne enten mod penge eller mod følgende varer: fiskeredskaber, hamp, jern, korn, mel, gryn, salt, seildug, tjære, taugværk og træmaterialier. Dette gjaldt dæks- fartøier, som ikke var over 40 kommercelæster. Efter lov af 26de mai 1866 kunde disse lovbestemmelser, efter forslag fra vedkommende amtsformandskab, af kongen ogsaa gjøres gjældende for andre steder i Tromsø, Senjen og Vesteraalen Bestemmelserne er senere ved kgl. resolutioner af 28de december 1868, 22de mai 1869, 1ste april 1876, 19de april 1879 og 19de december 1881 gjort gjældende for flere steder i Tromsø og Senjen og paa følgende steder i Vesteraalen: handelsstederne S1mderø og Sommerø samt fiskeværene Vaaje, Nordsand, Nyks1md og Gaasøen i Øksnes samt Røstnesvaagen og Lyngvær med Tyvsø i Værø i Lofoten, videre Mortsund og (Jre i Buksnes herred i Lofoten. Lov af 3die juni 1874 fastsætter, at de nævnte bestem- melser ogsaa ska1 kunne anvendes paa saltet fisk i makketiden, og makkehandelen tillades fra 15de juni til 3Ote september. At russerne med fordel kan drive denne handel, beror derpaa, at den russiske regjering har tilstaaet dem toldfri indførsel til Arkangel af saltet og tørret fisk m. m., ligesom der fra norsk side er til- staaet dem mange lettelser med hensyn til toldl(1arering samt lodsudgifter, idet de kun betaler fjerdeparten af disse. Ifølge lov af 1863 har de ogsaa ret til at benytte sine egne vægtred- skaber. For de norske fiskere er l1an(lelen forde1agtig, fordi fisken midt paa sommeren er udsat for at ødelgges af makk, idet to arter af spyfluer lægger sine æg i flsken. Det er da for- delagtigt, at fisl(en saltes, og russerne salter fisken direkte i sine shbe. Paa denne tid vilde det være vanskeligt at faa fisken afsat til andre end russerne. Hande1sloven af 13de juli 1907 opretholder i det hele de nævnte bestemmelser om fremmedes eller russernes handel paa de nævnte fiskevær og har nogle særbestemmelser for de nord- lige landsdele. Saaledes kan, efter lovens § 20, udenrigske varer som er indført her til riget, sælges af hvemsomhelst til rigets kjøbmænd fra fartøi eller den jernbanevogn, som varerne er ind- ført i, men denne salgsret tilkommer, efter lovens § 29, i Nord- land, Tromsø og Finmarkens amter kun indvaanerne af riget. Derhos bestemmer lovens 29 c og d, at i Vesteraalens distrikt af Nordlands amt og i Tromsø og Finmarkens a1nter