Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/241

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


I-lANDEL OG SKIBSFART. 23I

É “amtet er, foruden byerne Bodø og Narvik, ogsaa

Mos’oen ’ r. Næsten hvert herred har flere landhandlere. Antallet af personer, der ved udgangen af 19O0 drev land- handel efter bevilgning eller handelsbrev, udgjorde 6l7. I Sendre Helgeland var 93 landhandlere eller l landhandler for 335 indbyggere. I Nordre Helgeland var 77 landhandlere eller 1 landhandler for 296 indbyggere. I Salten var l97 landhandlere eller 1 landhandler for 232 indbyggere I Lofoten og Vesteraalen var 250 landhandlere eller 1 land- handler for 172 indbyggere. Af .forbrugs.foreniuger var i 1905 fire: Buksnes, adresse Skotnes pr. Balstad, begyndte i l898, med- lemmernes antal er 200, og den aarlige Omsætning er 30000 kr. Værø forbrugsforening, adresse Sorland, Værø, begyndte i l897, antal medlemmer er 25, antagelig Omsætning 10000 kr. Hammerø forbrugsforening begyndte i l878. Søralstens forbrugsforening, adresse Hellesvik, begyndte i 1895. Saltdalens forbrugsforening er nedlagt i l899. De handlendes antal paa landsbygderne var ved udgangen af l895 482 og ved udgangen af 1890 henved 45O. Det stærkt egede antal falder væsentlig i Salten. Af rettigheder til udskjænkning af øl fandtesi 1900 21, hvoraf de 9 var almindelige. Foruden disse personlige rettigheder findes i Kabe1vaag i Vaagan 1 samlag for handel med øl og vin. Brændevin kunde i 1906 lovlig kun kjøbes i samlaget i Mo- sjøen og i Bodø; i 1907 blev samlaget i Mosjøen nedstemt. Nu kan brændevin ikke lovlig kjøbes i amtet undtagen i Bodø. Ifølge opgaverne i den officielle statistik var der ved ud-- gangen af l89O i Nordlands amt i bygderne sysselsat med handel og pengeomsætni1:g.- n 193 kjøbmænd, grosserere og handelsmænd, 202 land- handlere (l1 kvinder), 1 skoghandler eller lastehandler, 74 han- delskarle, skræppekarle, kræmmere, 1 fæhandler, 29 agenter og andre mellemmænd, 39 andre selvstændige erhvervsdrivende ved handel og pengeomsætning, tilsammen .539 personer, samt 301 bestyrere og betjente, ialt 840 personer sysselsat med handel og pengeomsætning, hvortil endnu kommer et antal af 75 arbeidere og andre i lignende underordnet stilling. Hele gruppen «han(leI og pengeomsætning» i statistikens livssti1linger omfatter saaledes 9l5 personer i l890. Efter «detaljeret opgave over de tilstedeværende personer, 15 aar og derover, fordelt efter erhverv» i den officielle stati- stik over folketællingeni 1900, hvilke opgaver svarer nærmest til