Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/239

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


I-IANDEL OG SKIBSFART. 229 man altsaa ikke udbringe en peseta til stort mere i norske penge end 34 øre; den skulde egentlig have været værd 72 øre. I de sidste par aar har 1O0 francs maattet betaIes med ca. 140 pesetas, men saa har kursen været 110 og 105. Efter den af cortes vedtagne toldtarif er toldsatsen paa klip- fisk i Spanien 24 pesetas pr. 10O kg. Den i flere aar brugte beregning af tolden, hvorefter 24 pesetas pr. 100 kg. blev redu- ceret efter kursen til francs, er nu afskaffet. KIipfisktolden er- lægges med 24 pesetas eller 24 francs i guld, uanseet kursforskjeIIen paa det spanske pengemarked. Skulde en kursnotering paa 11O pct. holde sig uforandret, bliver det en forøgelse paa klipfisktolden. Opgaver over, hvad der aarlig udføres af fiskevarer fra Nord- lands amt til Bergen, foreligger ikke. Nedenfor hidsættes, hvad der er indført til Bergen fra Nordland og andre indenrigske steder og landdistrikter:

W Si1d. S Tran. Rogn. t Tor-fisk. 1(11pfi81;“ T0fi(I61’- Tonder. Tønder-. Kg. Stykker-. l905 .... I 4O 619 19 809 8 334 073 I904 .... 4O 2l2 I4 8-14 9 983 52ð l903 . . . 11 606 10 :349 541 1902 . . . 27 108 10 6ö8 800 I90l .... 23 986 I0 589 l76 l900 . . 22 ð88 7 170 2:38 l899 . . 8 26ð 29O l898 . . 9 285 92ð l897 . l0 770 Ö88 l896 .... T 336 768 l895 .... 9 395 782 1894 . . . I 9 7I9 32l l893 . . II 676 617 I892 . . . I2 248 866 l891 .... 8 433 474 l890 .... 47 899 10 O88 098 l889 . . . 32 440 8 209 027 I888 . . 48 569 II 687 736 I887 . . 33 3II 10 758 5l3 l886 . . 43 G-56 I0 3I4 824 l886 .... I 42 14l 1103881-l Nordlands amts handel med de udenlandske markeder er ringe. Ved amtets toldsteder udgjorde værdien af indførsel og udforsel i 1900: Tol(lste(l. Indførsel. Udforsel. OmS;;n:åËÍlg.

 I   I   x§Î-”““ “-Er “““x§-J ““

MoSjøen . . . . g 4O 000 2ö 6O0 66 500 Bodø . . . . W 1 340 800 1 415 70O 2 7ö6 500 Svolvær . . 49:3 2(Ë9 9O8MǪ0O-- G 1 886 ö0O 1 844 500 3 731 00O