Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/238

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


228 NORDLANDS Amt Værdien stiger efter dette omtrent som 100 til 160 eller 60 pct. Handelen med klipJisk gav i første halvdel af det 19de aar- hundrede god fortjeneste, og dette varede til efter 1850-aarene. Nogle faa huse i Nordland deltog i denne forretning dengang og kom i velstand. Men da storsildfisket i Nordland ophør-te, og da vaarsilden paa Søndmøre og i de bergenske amter ogsaa blev næsten borte, søgte de ledige jagt-er og galeaser samt raaseilere op til Lofoten i stort antal og gav anledning til en stigen i fiske- priserne, som tidligere var ukjendt. I 30- og 40-aarene kunde man f. eks. kjøbe fisk til 7 a 8 ort pr. storhundrede, det vil sige omkring 5 øre for en sløiet skrei, og siden sælge klipfisken i sydbyerne for 4 kr. pr. vog efter 6IZs vogs vægt pr. storhundrede, det vil sige udbringe et stort hundrede klipfisk, som kostede ca. 6 kr., til 26 kr.; der blev stadig fortjent nogle daler paa et hun- drede klipfisk, selv om kyndigheden i tilvirkningen stod lavt, saa der blev meget udskudsfisk, der gik til halv pris. Af betydning for udbyttet for fiskeren ved de store torske- fiskerier og for handelen med klipfisk har forbedring af pesetas- kursen i Spanien været. Forbrugerne af klipfisk i Spanien betaIer fisken i Spanien med landets egen mynt, pesetas i papir; nordmændene regner efter værdien i guld. Kursen eller bytteværdien af pesetas mod de engelske pund og mod den franske myntenhed francs be- stemmer, hvor meget eller hvor lidet den spanske forbruger skal faa for sine penge af udenlandske varer. Det kan saaledes komme an paa kursen, om den spanske forbruger af klipfisk for en peseta skal faa et helt kg. klipfisk eller blot et halvt. Det kan da af- hænge af kursen, om den norske klipfiskafskiber skal kunne sælge til en nettopris af l0 kr. vægten, eller om han maa se sig nødt til at modtage et bud, som svarer til en lavere pris, f. eks. 5 kr. Naar en peseta i løbet af nogle aar stiger i værdi fra at være værd nogle og tret1i øre i norske penge til 66-68 øres værdi, saa er det blevet muligt at forøge kIipfiskprisen i Norge frit tilsjøs for det spanske marked fra 5 kr. vægten til 10 kr. vægten, uden at den spanske forbruger mærker, at fisken for ham er bleven dyrere, end den var før. Det er de hjemmegjorte spanske penge, som er stegne i værdi for udlæn(lingen, ikke saa meget antal pesetas pr. 100 kg. klipfisk i den indre handel i Spanien. Pesetaskursens stærke stigning har visselig været en betingelse for, at de senere aars overordentlig høie klipfiskpriser ved indkjøb for det spanske marked skulde kunne hævdes. Sammen med de forbedrede kurser har begrændset produktion af varen i Norge ogsaa havt indflydelse Lavest var disse spanske kurser under Kubakrigen i 1898 efter slaget ved Sant Jago, da der noteredes 210 pesetas for 10O francs i guld. Dengang kunde