Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/237

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


HANDEL OG SKIBSFART. 227 en værdi af 27 øre, efter tørringen i Bergen en værdi af 54 øre, iGenna 65 øre, og kostede ham, som fortærede den i Venedig, 97 øre. Paa samme maade kostede i 1880 til 1840 10O stykker skrei 5 kr., og de veier flækket 250 kg. TiIvirket til klipfisk giver de 100 kg. klipfisk; prisen var dengang 4 kr. pr. vog a 18 kg., det vil sige 22 øre pr. skrei. I 1905 kostede som nævnt 100 stykker skrei 27 kr., og de giver 10O kg. klipfisk, hvilket efter prisen i 1905 (kr. 9.60 pr. vægt a 2O kg.) giver 48 kr. pr. 10O stykker skrei som klipfisk i udførseIsstand. I Spanien i Santander kostede et kvintal klipfisk 64 pesetas eller 128 pesetas pr. 100 kg., og da tolden er 24 pesetas pr. 1OO kg., bliver værdien ufortoldet i spansk havn 104- pesetas eller med kursen 110 pesetas =; 1OO pesetas i guld = 68 kr. Dette fører til følgende værdi: Værdi af tør-flsk: Værdi en skrei i 1905 i Lofoten sløiet .... 27 øre. Værdi en skrei som tørfisk i Bergen i 1905 . . 54 » Værdi en skrei som tørfisk i Genua nfortoldet i 1906 65 » Værdi en skrei i detaljsalg i Venedig . . 97 » Værdi af klip]isk: Værdi af en skrei uden rogn og lever i Lofoten i l905 27 » Værdi af en skrei som klipfisk i Bergen i 1905 . . . 48 » Værdi af en skrei som klipfisk i Spanien ufortoldet . 68 » Disse tal varie1-er selvfølgelig fra aar til andet. Medens -en sløiet skrei i 1820-3O kostede 5 øre, blev den som nævnt i 1907 betalt med 35-45 øre. I Bergen regnes, at 115 stykker skrei giver 100 kg. klipfisk, ovenfor er regnet 10O fisk til 1O0 kg. Hvis man efter dette regner ud, hvor meget fisken stiger i værdi ved at tilvirkes til klipfisk og føres til Bergen, faaes disse tal for aarene 1901-1905: Priseme paa ]OO kg. klipflsk: 115 stykker skrei fiækketë 100 kg. k1ipfisk har i Lofoten af værdi i denne værd1. Be1-gen. Kr. Kr. 1901 . . 29.33 38.75 1902 . . 28.98 37.5O l903 . . 24.38 42.ÖO 1904 . . 21.28 48.00 1905 .... . 30.82 48.00 I Gjennemsnit . . 26.96 43.27