Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/225

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


HANDEL os S1(1BSFART. 215 Saa reiser de afsted til fisket, udbyttet er ringe, og Dass klager over, at hans skyld hos garperne, de tyske kjøbmænd, vokser; det heder: De Stakler ei spared sin yderste Flid, De flakket og fore baad’ hisset og hid, Men akl ak! altsammen forgjæves. Som Aaret det skred til Vor-Fruemis frem, Saa snled de Snøret, saa seiled de hjem Med tomme Madkister og Bommer; Og seI der foor al vor Fortjeneste hen, Vort Debet derover hos Garpum igjen Alt høier’ og høier’ opkommer. Der taler saa mangen og undres derpaa: Hvi Nordland saa dybt i Skyldbøgerne staa, Gjeldbunden til begge sin’ Øre “? Men skulde de sætte saa jevnlig Labet Som Tid efter anden i Nordland er sket, Da blev deres Middel ei større! Atter et andet sted taler Petter Dass om den stærkt benyttede kredit og gjælden, som ikke betales: Tag Melet, tag Maden til Laan og til Borg, Gjør dig om Betalingen ingen Omsorg, Lad Dommedag smel1e den Byldel Det er her til Lands en bedragelig Ting: Her borges, her laanes alt runden omkring. Og Skylden i Bøger opsættes .... Men hvis man ei gjøre vil noget heri-ed, Da bliver i Sandhed hver ærlig Mand kjed At borge sit Gods til en anden; Da kan det omsider vel komme dertil. At ingen vil øve Barmhjertigheds Spil, Det bliver en Glæde for Fanden! Dass beskylder videre kræmmerne for, at de bruger kneb ved veiningen af fisken eller falsk vægt, at fisken bliver lettere ved yderligere tørring, anfører de som undskyldning; det heder: . Jeg kan vel betænke, du klage vil paa, At Fisken, du veier-, er temmelig raa, Naar du den af Bonden undfanger: Naar den i Kjøbstæden afhændes skal bort, Da kommer du meget paa Vegten tilkort, Paa Krykker Gevinsten da gangen At Fisken indtørkes, det giver jeg Magt, Der ogsaa maa gives en temmelig Fragt, Naar den til Kjøbstæden skal haves; Du maa med din Handel dog lempe det saa, At ei den enfoldig’ slet under skal gaa Og Kjødet af Benene gnaves; Sæt heller din’ Varer i saadan en Pris. At de kan forhandleS foruden I‘’orlis, Det tusend Gang bedre sig skikker.