Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/226

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


216 O NoBn1.Am)s Amt ø En(l at der skal siges, du sælger det letï c Og bruger derefter en dobbelt Uret Med Vegt eller andre Praktiker. Een Vegt og een Maade befaler dig Gud, Vei ind med den samme, du veie vil ud, Saa skal din’ Haandteringer lykkes! Dass omtaler videre, hvorledes der gaar mak i fisken, den han betegner som levende krydder og Marcus den gode, og hvor- ledes “nordlændingen blander god og daarlig fisk, men kun opnaar, at ogsaa den gode fisk af kjøbmanden bliver gjort til udskudsfisk: Tildrager sig midlertid regnefuld Vær, “ Mens Solen i Tyren og Tvillingen er, Da haver man vist at formode, At Tor-sken, som er oppaa Hjelderne hængt, Han bliver med levendes Krydder besprængt, Jeg mener med Marcus hin go(le. Dog derom ei vott1er Herr Gregus saa grant, Han skiber den ene med anden iblandt, Og seiler, naar Børen vil blæse; Formener at lure de tydske saa smukt, Men se! ham forraader den stinkendeLugtl Thi Garpus har Gavn af sin Næse: Han ved -vel at skjønne, hvad ondt er og godt, Han ved vel at skille det tørre fra raat, Hans Oldefar hannem det lærde At gjøre den Fisk fra Nordfaren Udskot. Du, Gregus, maa tie. ja tage for godt, Slig Vilkaar-, som da er paa Færde. Og under det samme da skydes dig ud N De gode med on(le: forbarme sig Gudl Det har du dig selver at takke! Thi handled du redlig og tørked din Fisk Og lod den udha-uge den Stund, den var frisk, Da var herom intet at snakke. For saadant da blir din Credit og Indtægt Hos din’ Creditorer saa meget forsvækt, Dig hjælper saa lidet at kvi(le: Ti stille og Gud om Taalmodighed bed! Betænk, naar du kommer i Graven herned. Da kan ingen Ulve dig bidel . Efter Bergens beskrivelse af Sagen og Foss fik nordfarerne i aarene 1752-54 foruden varer udbetalt kontant i Bergen 438 794 rdlr. 53 sk. I «Bemærkninger foranledigede af et han- delsselskab, man i Trondhjem agter at oprette til at drive handel paa Archangel» ansættes de i aaret 1778 fra Nordlandene til Bergen udførte fiskevarers værdi til 522000 rdlr. kurant. „ Ved forordning af 5te september“ l:’Z§g7,ffbIeäv Æandelen J Fin- markens amt fri fra 1789, og Hammerfest og Vardø blev kjøb- stæder i 1789 og Tromsø i 1794. M Z B1111g.