Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/207

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


I-1USFLID 0G 1N1)USTR1. 197 Dampsage . . 3 med 201 arbeidere Vandsage . . . 1O - 63 -- Møllebrug . . g. 5 - g8 g -- Ialt 33 med 536 arbeidere. I 1895 angaves 37 anlæg med 404 arbeidere og 68l0O arbeidsdage, i 1899 74 anlæg med 476 arbeidere og 97 744 ar- beidsdage. Industrielle anlæg i ]9()5.

ll t-; Motorernes anta1.ll llIotorernes hestekræfter. L . l ’-‘ O “ l V l ’ l W’l G G Grupper-n s navn og art.] se W - l in ’ - § - l C l ? l . -- Ë e ’å§ C§ § -§ §l* .Ïl l g på § V §;§ „„„„mrrr Jo-“=lÞr==1-Cå„C’’« Ve G C l =“r’ - ä g g - ï- n Þ se n ɔ - ; rem ï - n M Hei-gværksdrift . . l 7 12 l 35 28 75Iff 2 350 l 6 214 W 328 C 8 892? 1 939 Stenl)1-ud og forar- , N l L beidelse af sten- W s G og jordarter. . . Ý 4 - 6 1 W 7 - 218 J 30 248’ 49 Meta1indnstri og . J ? mek. vær-ksted . 6 l- 4 4l 8l - 140 93j 2331 147 Kemisk indnst1-i. .; 39 W 3 8 2 13il 58 169 15l 242ï: 224 Tekstilindnstri . . l 4 3l 3 1 7 150l 67 7 ] 224 l 66 Træindustri m. v. . 25 l*27 2 2 31 533 28 18 579” 227 Indnstri for nærings- V l Z ; N Og 11yc1c1scs111î(11c1--I 29 2 23l -1 ;l 29 se 108 2ö 1v1 138 Polygrafisl( industri l 11 l - - 6 6 - - 91 9 -10 l125ll47Ï81 48 1?6l: 3129 694-1 Ö2ð 10 598 283o Efter disse tal er der i Nordland, som det sees, 125 i11du- strielle anlæg, som beskjæftiger 283O arbeidere. Af disse 125 anlæg er imidlertid 7 bergværker med 1939 arbeidere. Trækkes disse fra, faaes 118 anlæg med 791 arbeidere. Anlæggene er efter dette i det hele smaa, og der er intet anlæg, som beskjæf- tiger saa meget som 100 mand, udenfor Sulitelma kobberværk. .j--=† ]ɔ Handel og sl(ibsfart. Den ældste ha1IdeI. Hvor udbyttet af fiskerierne er stort, og kor-navlen forholdsvis ringe, saaledes som tilfældet er i Nord- land, der omtuskes naturlig fisk med korn. Det er derfor nød- vendigt, at Nordlands handel er urgammel og af vigtighed. Allerede tidlig har der været forbindelse mellem Nordlandl og udlandet. Tø1-fisk var et almindeligt og yndet næringsmiddel i ’ fremmede lande, og Nordland trængte korn og mange andre varer. F