Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/199

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


I-IUSFLID OG INDUSTRI. 189 I Hemnes.- 80 storbaade à 320 kr. . . 2560O 30 otringer å 120 kr. .- . 3600 40 smaabaade a 30 kr. . . 12OO -ä---- kr. 30400 I Mo.- 3O0 storbaade (tolvaarede) a 200 kr. ...... 60000 350 otte- og tiaarede a 65 kr. 22750 2000 smaabaade (fire- og seks- . aarede) a 32 kr. . . . 64000 . ------- » 14675O I Saltdalen: 71 fembøringer a 26O kr. . . 1846O 69 otringer a 108 kr. . . . 744O 4 halvfemterumsbaadeà65 kr. 24O 16 firerumsbaade a 55 kr. . 880 78 trerumsbaade a 40 kr. . 3120 68 halvtredjerumsbaade å 30 kr. ...... 2040 18 torumsbaade à 32 kr. . 580 18 jo1ler a 22 kr. . . . 400


 » 3ä5oo

.-j.Í.-c-ý- Tilsammen aarlig kr. 222000 Baade, mest smaabaade, bygges i Bindalen Bindalsbaadene har ord for at være lette og vakre, men ikke saa stærke som ranenbaadene. Der er et baadbyggeri ved Helstad, Helstadløkken, hvor der i 1905 med en arbeidsstyrke af 5 mand i 2O arbeidsuger er bygget en skøite til en værdi af 4000 kr. Tidligere var beierværingerne udmærkede baadbyggere, og beierbaade solgtes over hele Nordland. I de sidste s1ægtled er baadbygningen i Be‘ieren aftaget, saa der nu kun bygges faa baade aarlig. “ Om jægtebygningen i Beieren skriver Petter Dass: I Beie1-en voxer en kostelig Skov Af Furu og andet, som gjøres Behov. Til Bygning, til Huser og Tømmer. Der hugger Bu-Finnerne Planker og Bord, Af hvilke de kjækkeste Jægter blir gjord, Som nogensteds flyder paa Strømmer, Hvis derudaf nogen skuld’ gjøre Anfang At skaffe med Tiden Sag-Møller paa Gang, Da skulde den Naa-ring vel gavne For (lennem, der komme kan saadant afsted, Men Jægternes Bygning for-lagdes derved, Som bruges paa Stremmer og Havne.