Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/198

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


I88 NORDLANDS AMT. arbeidere, bygden har afgivet til Dunderlandsanlægget. Imidler- tid spores nu atter nogen fremgang. Priserne for baade i den stand, disse leveres af bønderne til firmaet L. M. Meyer, er gjennemsnitlig for: Færinger . “. . 35- 40 kr. Trerumsbaade. . 40- 45 » 31Z2-rums baade . 60- 65 » 4-rums do. . 65- 70 » indredede 4If2-rums do. . 8O-- 85 » med pligter. Otringer . . . 100-125 » Baadene leveres af bønderne «trebudde». Hel eller delvis indredning samt brædning og maling lader kjøbma-uden udføre. Af finere udstyrede færinger, delvis i dragestil, bygges aar om andet adskillige (saakaldte «luksusbaade») til sydbyerne og udlandet. Priserne for disse færinger gaar op i 100 kr. og derover. I Hæren har baadbyggeriet været drevet i umindelige tider; mange byggede baade høst og vinter. Baadene blev solgt enten til handelsmanden paa Mo eller førtes til markederne paa Bjørn, Sleipnes eller Stokmarknes og solgtes der. Flere helgelændinger tog ofte med sig en ny baad til Lofoten, roede fiske med den, hvorpaa de solgte den og fulgte saa hjem til sin bygd med en nabo eller kjending. Derved undgik man en lang reise for baadsalgets sky-ld, og baade kjøber og sæIger var vel tjent med denne handel. Men de fleste baade omsattes paa de nordlandske markeder. Foruden i Saltdalen og Ranen har baadbyggeriet været drevet som næringsvei i Ve.fsen og i Bindalen Baadbyggeriet i Hemnes giver aarlig et bruttoudbytte af 15000O kr. efter opgaver fra selve baadbyggerne. Baadbygning foregaar i Mo paa gaardene, hvor der findes naaleskog, og baadene er søgt og skattet. Enkelte steder i Nes-Þne herred bygges ogsaa baade I Mo soIgtes omkring 24O0 baade aarlig omkring l876 til l880 til en samlet pris af over 130 O00 kr. I femaa1-et 187O-75 byggedes aarlig i Nordland: I Bindalen .- 72 for det meste smaabaade til en samlet pris af ........... kr. 2000 I Vejsen: 14 fembøringer a 300 kr.. . kr. 42OO 88 smaabaade ..... » 115O - - -=-*- » 5 350