Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/197

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


HUSFLID OG INDUSTRI. I87 47 firerumsbaade til værdi . . 2l15 kr. 39 trerumsbaade » - . . I 17O » 326 torumsbaade » - . 6 520 » 9 joller » - . 162 » 526 baade til værdi . . 31907 kr. Fra Saltdalen opgives, at der i 1900 er i bygden bygget 413 baade af forskjellig størrelse til samlet værdi 38 300 kr. Arbeidet har beskjæftiget 12O mand i ca. 20 uger. Baade bygges iSaltdalen lige op til Langenes og føres i juni maaned paa elven. Baaden flødes da i flomtiden, men trækkes undertiden paa vinterføret. Dæksbaade, som stikker sine 9 fod, flødes. Der er intet egentligt værft, men baade bygges overalt i daIen. Omtrent hele bygdens befolkning har i mere eller mindre udstrækning direkte eller indirekte arbeidet i baadbygningens tjeneste Arbeidet har saavidt gjørligt af hensyn til onnearbeidet foregaaet aaret rundt. Der er efter femaarsberetningen bygget i 1905 119 større baade med og uden dæk samt 400 a 50O smaabaade, deri ikke iberegnet doryer til havfiskeskøiter. Disse baades art er: Sneisei1s dæksbaade til havfiske, doryer og dæksbaade, listerbaade, nordlandsbaade og joller. Produktionsværdien antages samletat være ca. 330 80O kr. Deraf antages at tilfalde bygdens befolkning som arbeidsfortje- neste, altslags arbeide til baadbygningerne, ca. 10O 0O0 kr., og materialer af distriktets produktion ca. 54 O00 kr. Naaleskogene i Ramus afgiver aarlig meget trævirke, som for en del benyttes til de mange baade, som fiskeriet har brug for. Ranværingsbaadene er en vigtig artikel paa alle de nord- landske markeder. Om bygningen af baade i Helgeland omkring 1835 ytrer Kraft De fleste fiskerbaade bygges i Mo Sogn eller Nordranen, saavel for dette som for nabofogderierne; dog har man ogsaa i den senere tid begyndt med at bygge baade i Vefsen. I Vel- fjorden i Bindalen bygges kun enkelte smaa baade. Jægter bygges mest kun af leiede folk fra Beieren for en og anden jægteskipper, som dertil kan forskaffe de fornødne materialer. I Mo herred er det største udsalg af nordlandsbaade i landet. Tidligere byggedes aarlig i Mo omtrent 1 O00 baade pr. aar, med nogen forskjel aar om andet; produktionen har i de sidste 2-3 aar været ikke saa lidet mindre paa grund af de mange