Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/196

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


I86 NORDLANDS AMT. 40O kr. De største dæksbaade, som leveres, laster optil et par hundrede tønder og koster, almindelig klinkbygget, 3000 kr. Ogsaa kravelbyggede dæksbaade er leveret fra Saltdalen. Der blev ved offent1ig foranstaltuing aabnet et kursus til bygning af den slags baade paa Rognan. Prisen for kravelbyggede dæks- baade gaar op til 5000 kr. De fleste baade bygges i Saltdalen paa bestilling. Lister- baadene gaar mest til Helgeland. I bygning af den slags baade er saltværingerne nu dygtige. Ranværingen bygger de bedste baade af nordlandstypen. Endel otringer bygges endnu iSaltdalen, men efter-spørgselen bliver mindre hvert aar. Enkelte distrikter, som Beieren og Fol- den, hænger ved dem. Af mindre baade bygges mange i Saltdalen, og her er det endnu nordlandstypen, som er den almiudeligste. I Saltdalen har baadbyggeriet været drevet i umindelige tider som husindustri, og hver mand i dalen er baadbygger. Lige til 3 mil op fra sjøen bygges der baade. Om sommeren ror man dem ned paa elven, og om vinteren kjører man dem paa ise11. Tidligere havde gjerne hver gaard i dalen sin skogteig, hvorfra man skaffede sig det til baadbyggeriet fornødne materiale. Nu kjøbes en hel del træer i statsskogene. Med den forøgede efterspørgsel stiger ogsaa prisen paa tømmeret. Paa stranden ved Rognan staar en hel række af skøiter. Det er ikke mere den gamle nordlandske baadform, men en hel anden type, som bruges. Denne industri drives i stor maale- stok. Men de nye baadformer er tyngre end de gamle og lig-ner ikke de lette, vakre nordlandsbaade. I Saltdalen byggedes i 1817 næsten alle de større og mindre baade, som brugtes i Bodø og i hele Salten, Lofoten og Vester- aalen fogderier. Omkring l82O byggedes der i Saltdalen ca. 150 baade om aaret, efter Som-me):felt. som i sin tid var præst der. Prisen paa baadene var dengang 44 spd. (l76 kr.) for en fembering, 12O kr. for en otring og 80 kr. for en liden otring. Omkring l860 betaltes fe1nbøringen med 4 a 500 kr. og siden med høiere priser. Baadene byggedes af de øvede baadbyggere uden andet maal og tegning end det almindelige længdemaal. I Saltdalen byggedes i 1890: 20 Listerbaade til værdi . . 8000 kr. 42 fembøringer » - . . 10500 » 43 otringer » - . 3440 »