Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/193

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


HUSFLID 0G INDUS’I’RI. 183 og vedligeholder som regel mændene selv sine fiskeredskaber, og ligesaa endel redskaber til gaardsbruget. I Vik forfærdiges endel bek1ædningsgjenstande og de til gaardsdriften nødvendige redskaber, men især garn og andre fiskeredskaber. Der er adskillig husflid i Vefsen herred; særligAtilvirkes træ- varer. Saaledes forsynes en stor del af det nordlige Norge med river fra Vefsen; derhos tilvirkes øsekar, kagger, smaabaadaarer, daller, alle slags trækopper, økseskaft o. s. v. Desuden forarbeides sædvanlig paa gaardene iVefsen herred tøndestav. Alle slags træfang, særlig baade, senge, borde, stole, river m. m. sælges især paa nordlandsmarkederne. I Mosjøen har omtrent hvert andet hus en høvelbænk. Skogen har i Mosjøen og Omegn holdt vedlige en smaaindustri. Saasnart et arbeidsstykke er færdigt, maa det som regel sælges til kjøbmanden, da træarbeiderne straks maa have betaling for sit arbeide. Handelsmanden sælger saa senere varerne til op- kjøbere for markederne nordpaa. Der klages over, at materi- aIerne i løbet af de sidste 3 aar er steget med ca. 30 pct. Skogene er, paa sjeldne undtagelser nær, gaaet over til det store aktie- selskab Halsøens sagbrug. Dette er mindre heldigt for træarbei- deme, der gaar tabt af den gevinst, de tidligere har havt ved et billigere materialindkjøb. I Vefsen herred er spinding og væVning for endel gaaet til- bage; hjemmespindingen ligger ogsaa her under for uldspinde- nei-ne. I Velfjorden forarbeides og vedligeholdes de til fiskeriet og endel af de til gaardsbruget fornødne redskaber. Flere steder drives spinding og vævning, ligesom beklædningsgjenstande til- virkes. Paa de indre gaarde i Velfjo1-den herred forarbeides en hel del store spaankasser eller kurve af furuspaan. De sælges ved handelsstevnerne paa Bjørn og Tilrem og benyttes til transport af fisk og torv. I garnbinding og udbedring af garnene deltager saavel voksne som bøm, saasnart de er nævenyttige til det. Nordlandske ryer forarbeides vakkert og godt i forskjellige mønstre i Nesne. Foruden baade, som senere omta1es, tilvirkes iMo en mængde aarer og øsekar; videre stole, traug, meier, skjæker, river, tønde- baand, samt næver og bark, foruden andre artikler af mindre betydning Den kvindelige husflid er gaaet tilbage; at se en vævstol, er en sjeldenhed.