Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/192

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


182 NORDLANDS AMT. Husfaderen brugte kniv og eks eller dreierbænken, medens malingen udførtes af den, som forstod kunsten. I Helgelandsbygderne drog saaledes en af Susendalens første nybyggere i 1840-aarene om i gaardene som kunstfærdig maler. Han brugte ikke saa stærke farver; rødbrunt og blaagrønt var det mest fremtrædende. Nu er der ingen, som maler roser og blomster; i Vefsen er der dannet en forening til ophjælp og fremme af træindustrien som husflid, og derfra er udskaarne og malede sager, som tyder paa, at den gamle kunst atter kan komme op. Nordlig i Salten forsvinder med baadbygningen al træindu- stri som husflid i hjemmene. I enkelte distrikter, som i Tjetta, Gildeskaal, Beieren, Skjer- stad og I-Iammerø tilvirkes endel trævarer for husets eget behov, men det er en undtagelse, naar noget forarbeides for at sælges. Forskjellige slags trævarer virkes dog tilsalgs i en del af de helgelandske fjorddistrikter, saasom i Velfjorden, Vefsen og Hemnes. Trævareindustrien omfatter fornemlig husgeraadsgjenstande, saasom senge, borde, stole, kommoder, tender, kopper og kar; desuden kjøreredskaber, mindre haandgjerningsværktei samt ski. For disse varer er der afsætning ved handelsstevner og paa fiske- pladsene under de store fiskerier, hvor indbyggerne fra de skog- fattige egne indfinder sig. Knap tilgang paa tjenestehjælp er i de senere aar almin- delig, og den rige tilgang paa fabrikmæssig forarbeidede brugs- gjenstande har bevirket, at husfliden er aftaget i hjemmene Den kvindelige husflid, saasom spinding og vævning, er mærkbart af- taget, efterat uldvarefabriker er oprettede. At faareholdet minker saa stærkt, er en fare for økonomien og for husholdningen. Eftersom saueholdet er aftaget, er husindustrien gaaet til- bage. Tidligere tilvirkedes paa gaardene det, som behøvedes af klæder; nu er det ikke almindeligt længere; man kjøber nu lige- saa ofte det, man behøver. Rokken og vævsto1en holder paa at forsvinde, og den kvin- delige bondeungdom broderer og hækler. Før forfærdigede man selv det meste husgeraad og de fleste klæder, nu mener mange, at dette ikke lønner sig; mange varer, som har fortrængt de -tidligere hjemmeforfærdigede gjenstande, er udenlandske fabrikvarer. Ogsaa let forarbeidbare varer ind- føres fra udlandet; selv amerikanske ekseskafter er saaledes hyppig anvendte i skogbygder. I Bindalen er vævning og spinding i hjemmene i tilbagegang, efterat der er kommet uldspinderier. I dette herred forarbeider