Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/172

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


I62 NORDLANDS AMT. Aaret 1906. Jan-n. Lande. Produktion 1 tom- Forenede stater . . . . 25 5O0 OOO Tyskland . . . . l 2 4OO OOO England . - . l O 4OO OOO Frankrige . . 3 227 OOO Belgien . . . l 34O OOO Kanada . . . . 628000 Andre lande . .... 5 340 OOO Tilsammen 58 975 OOO Af andre forekomster i Nordland kan nævnes nikkelholdig magnetkis oftest i eller nær gabbro, sjelden i ka1ksten som paa Maalø. Som faldbaand eller indsprængt i lagdelte bergarter er betegnet en række forekomster som blyglands og Zinkblende i Mojjeldet og forskjellige forekomster af kobberkis. Endelig er der forekomster af kromjernsten, som altid op- træder i serpentin. Kromma1m forekommer i mindre mængder i Velfjorden og paa Rødøi Tjøtta, i Hatfjelddalen, omkring Hestmandøen, iLurø, Rødø, Melø. Mange krommalmforekomster i Rødø, Lurø, Nesne, Tjøtta og Velfjorden har i sin tid været drevet af Lerens krom- fabrik i Trondhjem. En smule drift har nu og da fundet sted paa de i Nordre Helgeland optrædende krommalmforekomster. For Oversigtens skyld regnes nedenfor op en hel del erte- forekomsteri Nordland, som har været gjenstand for under- søgelse eller er omtalt af bergembedsmændene. Mange af disse fore- komster er, efter vort nuværende kjendskab, værdiløse, men de regnes op, fordi de egne, hvor de forekommer, jo maa være de, hvor man helst kan gjøre sig haab om nye fund. I Bindalen forekommer svovlkis ved For-nes, nord for gaar- den Kalvik og ved Indre Reppen i Tosen. Paa nikkelmalm er skjærpet ved Harangsj)orde11, og i Ursjjord, paa grændsen mellem Velfjord og Bindalen, er skjærpet paa kobber. I Velfjorden er nogle smaa forekomster af kromjernsten i serpentin paa halv-øen mellem Langfjorden og Sørfjorden. I Tjøtta forekommer blyglands med Zinkblende ved Hus-vik i Halsfjorden. Turmalin findes ved Forvik. I Vefsen blev fra 1877-190O drevet Sve)mingdalens gruber paa sølvholdig blyglandS og fahlert-s. Man udvandt tilsammen malm med et selvindhold mellem l6000-17000 kg. til en værdi af omkring l.5 millioner kr. Desuden er der talrige mindre forekomster af blyglan(ls, Zinkblende og fahlerts. I Dolstadaa-sen og Høgaas(w, ikke langt fra Mosjøen, forekom- mer magnetjernsten og jerng1ands med kvarts.