Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/171

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BERGVÆRKSDRIFT OG sTENBRYnN1NG. 161 Paa forekomster af samme art som i Dunderlandsdalen er der planlagt eller paabegyndt store foretagender paa magnetisk separation af jernmalmen. Ved Bogenjjov-den nær Li1and paa nordsiden af 0fotfjorden er opført et magnetisk separationsværk. En række forekomster i Salangen, i den søndre del af Tromsø amt, er overdraget til et tysk selskab, som vil sætte igang en stor bedrift; malmen er her mest magnetjernsten og lidt jern- glands. Forberedende arbeider er der foretaget paa forekomsterne i Sørreisen og Dyrø, paa sydsiden af 0fotfjorden, ved Næver- haugen i Salten o.s.v. Jernmalmfelterne i Sydvaranger, med kun magnetjernsten, er overtaget af et selskab med dels norsk og dels udenlandsk kapital. Foruden de nævnte, er der en række andre forekomster, hvor jernmalm optræder i strenge eller i ny-rer, i lindSer eller stokke i forskjellige, ikke lagdelte bergarter, som syenit, gabbro, hornblendegra“nit. Dette er forekomsterne i Lofoten og Vester- aalen. Malmen er ofte titanholdig. Hid hører forekomster i Andopen i Flakstad og forekomster i Øksnes og Bø i Vester- aalen. Andre forekomster, som det heder, fri for skadelige be- standdele, er fundne, saaledes i Smov-ten i Flakstad, i Madncoderen i Gimsø, Vestpollen i Vaagan, Fisk-[jo)-den i Sortland og Hadsel og andre steder. C Der er skjærpet og gjort forsøg paa en række af disse fore- komster, saaledes ved Madmoderen, ved Fiskjjorden, ved Kald- jord og Lonkþord, ved Smorten, ved Jørgendal(n i Gimsø, ved Ostnesj-jorden og flere steder. Med det stigende forbrug af jern er der blevet større efter- spørgsel efter god jernma1m. Verdensproduktionen af jern er forøget mod tidligere aar, og fremskridtet synes endnu ikke at ville standse. Verden “ ’ern Ei de sidste 36 aar, ordnede i 5-aarige perioder, er steget,’’ë’(?m disse tal viser. Hvorledes prodnktionen af jern fordeler sig i 1906, er ogsaa angivet nedenfor : Je1’Il. Aar. Aarlig produktion i tons 187O . 12000O0O 1875. 13700000 1880 . l800000O l885 . 19000000 1890 . 270000OO 1895 . 290000O0 1900 . 40400000 l906. 59000O0O 11 - Nordlands amt II.