Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/170

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


I 60 NORDLANDS AMT. Derefter kommer malmen ind i blæsehus no. 2, hvor man atter udskiller endel uheldigt og fosforsyreholdigt gods ved en luftstrøm ligesom i det første b1æsehus, hvorefter ma1men kommer i oplagshuset for den sorterede malm. Saa føres den paa jernbanen til Guldsmedviken. Her kom- mer den i fyldkasser og tappes gjennem render med snekkeskruer, idet den fugtes, og kommer saa i brikketpressen, hvor den presses til brikketter, som er 3, 5 og 6 engelske tommer høie, brede og lange; i vogne, som gaar i kanaler, kommer de ind i brikketterings- ovnen, som ophedes med generatorgas (Grøndals system). En saadan ovn er 1O.5 m. bred og 52 m. lang. Af saadanne ovne er 2 færdige, men der skal blive 6. Til knuSning og separation er der ll dampmaskiner paa til- sammen 4000 hestekræfter. I l903 var man færdig med en slem skjæring gjennem morænebanken ved Guldsmedviken, saaledes at banen kunde be- fares med lokomotiv. Regnskab jor Dunderlandsselskabet til 31te marts I 906: f. Kr. 6 pet. kumulative preference- aktier a f 5 ..... l OO0 O00 = 18 l6O 00O Sædvanlige aktier a 5 . . l OO0 0OO = 18 160 OO0 6 pct. første prioritets obliga- tioner ....... 25O O00 = 4 540 0O0 Laan ....... l4 200 = 257 87O Forskjellige kreditorer . . l4 438 = 262 l00 2 278 633 = 41379 970 f. Gr1mdeiendom, gruber, patentretter o.s.v. . l207 l63 Jernbaner og havn ......... 284 835 Bygninger, maskiner o.s.v ....... 515265 Arbeide i gruberne, jernbaners vedligehold o.s.v. 46 432 Lokomotiv, vogne, materiel o.s.v. .... 124 476 Forskjellige debitorer ........ 895 Udgift til administration o.s.v. under byg- ningen ............ 91 679 Kontanter. ........... 7 888 2278 633 I 1907 er der begyndt en udførsel af færdige briketter fra Dunderland.