Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/173

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlestBERGV1ERKSDRIFT OG STENBRY1)mNc. 163 I Alstahaug er nogle kisforekomster paa Bueen drevne i l88O. I Stamnes er der ved Leland nogle forekomster af selv- holdig blyglands, Zinkblende, kobbererts og magnetkis. Paa Brokholm est for xEse i Here er drevet paa svovlkis. I Hatfjelddalen er der i fjeldet Hatfen smaa forekomster af kobberkis og broget kobbererts, ligesom der forekommer krom- jemsten. 0mkring Mikkel.s;jord og Pantdalsli er mindre fore- komster af se1vholdig blyglands og fahlerts. I Dennes herred i den nordlige del af een Denna er der forekomster af jernglands og magnetjernsten ved Relvaag og Søre- 1:aagen. I Nesne ved gaarden Forsland østlig paa Tomma forekommer et leie af uren jernglands Ved Helgaavatn i Sjonen er skjærpet paa kobber. I Hemnes forekommer jernglands og magnetjernsten ved Fuglstrand, SeUeli og Hægli. Ved ‘S’valenget i Fineidfjorden er fattige forekomster af kobberkis. I Mo herred ligger de ovenfor omtalte betydelige jernmalm- forekomster i Dunderlandsdalen, for hvis skyld der er foretaget store, kostbare anlæg til malmens rensning og brikettering. Videre ligger i Mo den før nævnte Baasmo grube. I Mo paa præste- gaardens grund ligger Moj)“eldets gruber eller Ranen selv- og bly-- vær-ks gruber, som de er kaldt. Det er forekomster med Zink- bleude, blyglands og kobberkis. Kalsæter eller Malmhaug anväis- ninger i Plurdalen i Mo fører kobberkis. I Rede herred forekommer kobberkis med magnetkis ind- sprængt over en længere strækning ved G:jervalen eller Ser-flor(len; feltet er langt, men ertsferingen sparsom. Kobberkis forekommer paa Hestmande paa Vesterenakken. . Kromjernsten er der flere steder i serpentinfelterne i Rede som paa Reholmen og nord for Stor-vatn. I Beieren forekommer jernmalm paa gaardene Øines og Aa-stad ved Beieren kirke og flere steder; det er fattig malm. Nikkelholdig magnetkis med jernnikkelkis er fundet ved Eiterjord; videre nikkelholdig magnetkis ved Storjord og i Tverbrændjjeld. Ved Vasheia forekommer Zinkblende og blyglands. Blyglands- med Zinkblende er der i Nonsfleld i Beieren. Magnetkis med kobberkis forekommer ved Leiraamo. Ved Neskjær ved Hustadsundet i Gildeskaal er en kisfore- komst; der er skjærpet paa kobbermalm i Kjerringj)eld og i Bjellafind og paa jernmalm mellem Feldvatn og fjeldet Store Ruffen. I Bodin er drevet paa kobberkis med Zinkblende og magnet- kis i Hopen grube-felt, hvor der er flere anvisninger.